Traficom: Moottoripyörien rakenteluun selkeämmät sävelet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on selkeyttänyt moottoripyörien rakenteen muuttamisen sekä yksilöllisesti valmistetun moottoripyörän vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaatimuksia. Uudistukset tulivat voimaan 15.3.2021.

Traficom on julkaissut alla olevan tiedotteen koskien moottoripyörän rakenteiden muuttamista koskevaia vaatimuksia:

Monet moottoripyörän rakenteeseen tehdyt muutokset edellyttävät muutoskatsastusta. ”Olemme koonneet uuteen määräykseemme eri muutoskohteiden osalta tiedon siitä, vaatiiko muutos muutoskatsastusta vai saako muutoksen tehdä ilman katsastusta”, kertoo Traficomin tarkastaja Tuomas Peltokangas.

Melujen raja-arvoihin tiukennusta ja pakokaasuvaatimusten osoittamiseen helpotuksia

Muutettavien moottoripyörien käytönaikaisen melun suurin sallittu raja-arvo pienenee 106 dB:stä 103 dB:iin. ”Tämä raja-arvo koskee 1.3.21 jälkeen tehtyjä muutoskatsastuksia”, tarkentaa Peltokangas.

Pakokaasupäästövaatimusten täyttymisen osoittamista rakennemuutoksen jälkeen helpotetaan päästötasoltaan Euro2-ajoneuvojen osalta. ”Päästövaatimusten täyttymisen voi nyt osoittaa käytönaikaisella katsastustoimipaikan suorittamalla päästömittauksella, kun ennen vaadittiin vähintään hyväksytyn asiantuntijan lausunto ”, kertoo Peltokangas.

Jarrujen testausvaatimuksiin helpotuksia

Jarrujen muutosten yhteydessä suorituskyvyn toteaminen täyden kuorman tilanteessa on nyt mahdollista laskennallisesti eli käytännön testejä täydellä kuormalla ei tarvitse enää tehdä.

Lisäksi jarrujen häipymistestejä ei tarvitse välttämättä tehdä, jos aiempien testien tai hyväksyntöjen perusteella voidaan todeta jarrujärjestelmän osien olevan sellaisia, että ajoneuvo niillä varustettuna täyttää häipymistestin vaatimukset.

Yksilöllisesti valmistetun moottoripyörän vaatimustenmukaisuuden osoittaminen helpottuu

Yksilöllisesti valmistetun moottoripyörän vaatimustenmukaisuuden osoittaminen rekisteröintikatsastuksessa helpottuu 15.3.2021 alkaen. Vaatimustenmukaisen pystyy osoittamaan L-luokan rakenteen muuttamista koskevan määräyksen vaatimusten mukaan. Lisäksi moottoritehon voi tietyin ehdoin esittää myös muulla todistuksella kuin tehomittaustodistuksella.

Uusin numero