Suomessa käynnistynyt MX Safety-hanke esillä FIM:n kevätkongressissa

Komission puheenjohtaja Tony Skillington toi esille Suomessa käynnistyneen, Teija Piirton vetämän MX-Safety hankkeen, jonka tavoitteena on motocrossin turvallisuuden parantaminen.

Skillington totesi, että kaikkien maiden tulisi perehtyä hankkeeseen ja sen esille nostamiin turvallisuusasioihin ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin turvallisuuden parantamiseksi.

MX-Safety hankkeen kuulumisiin voi tutustua MX-Safety Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/MXSafetyFIN

 

Uusin numero