Kysely älyliikennejärjestelmistä

Riderscan-tutkimuksella FEMA pyrkii kartoittamaan tietoa moottoripyöräillijöiden turvallisuudesta eri Euroopan maissa. Näin pyritään tunnistamaan muutostarpeet ja luomaan yleiseurooppalaista osaamisen ja tiedon verkkoa. Tutkimuksen osarahoittajana on Euroopan komissio.

Nyt Riderscan-tutkimuksella selvitetaan näkemyksiä älyliikenteen (ITS, Intelligent Transport Systems) ja moottoripyöräturvallisuuden tiimoilta. Tutkimustuloksia käytetään liikenteen hallintaa ja älyliikenneteknologioita käsittelevässä raportissa.

Projektin tavoitteena on piirtää eurooppalainen tiekartta moottoripyöräilijöiden tietoisuudesta ja asenteesta suhteessa uusiin teknologioihin. Kyselyllä pyritään selvittämään harrastajien halukkuutta testata, käyttää ja maksaa järjestelmistä, joiden tulo markkinoille on valtaosin vielä vuosien päässä.

Kysely on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä selvitetään tautatietoja, ajotottumuksia ynnä muuta. Toinen osa käsittelee ITS-järjestelmiä suhteessa moottoripyöriin. Kokonaisuudessaan vastaaminen kestää 15-30 minuuttia.

Kysely on täysin anonyymi ja vastaajien yksityisyyden suoja on taattu. Kyselyn tuloksia käytetään olemassaolevan tutkimustiedon täydentämiseen.

Kyselyyn (englanniksi) pääset oheisesta linkistä.

Uusin numero