Yhä useampi loukkaantuu mopon kyydissä

Vuonna 2009 joka kuudes mopo-onnettomuuksissa loukkaantunut oli matkustajana mopon kyydissä. Nuorille tehdyn kyselyn mukaan joka seitsemäs nuori mopoilisi alkoholia nauttineena.

Viime vuonna noin 16 prosenttia mopo-onnettomuuksissa loukkaantuneista oli matkustajia, kun vuonna 2005 luku oli noin 7 prosenttia. Erityisesti tyttöjen kyydissä olevien tyttöjen loukkaantumiset näyttävät lisääntyneen.

Yhteensä mopo-onnettomuuksissa loukkaantui viime vuonna poliisin saamien ennakkotietojen mukaan 1124 ihmistä ja menehtyi 11. Kaikki menehtyneet olivat kuljettajia. Loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on yli 2,5-kertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2009 yhteensä noin 4 000 mopoilijan aiheuttamaa vahinkoa. Niistä valtaosa oli henkilövahinkoja.

Kaverin perässä päin punaisia
Liikennealan toimijat kysyivät IRC-Galleriassa nuorten mielipiteitä mopoilusta. Valtaosa nuorista arvelee noudattavansa turvallisen mopoilun sääntöjä, mutta moni pitää silti todennäköisenä viritetyllä mopolla tai kaverin perässä päin punaisia ajamista. Tytöt ovat kyselyn mukaan poikia kuuliaisempia.

Vastaajista 14 prosenttia pitää todennäköisenä, että ajaa mopolla, vaikka on juonut alkoholia. Pojista neljä kymmenestä ajaisi todennäköisesti päin punaisia kaverin perässä, tytöistä neljäsosa. Vastaajista 86 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä kypärää aina. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan yksi riskitekijä kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa on kuitenkin kypärän virheellinen käyttö.

Vastaajista 83 prosenttia kertoo, että ajaa todennäköisesti ylinopeutta, jos liikennettä on vähän. Pojista kahdeksan kymmenestä pitää todennäköisenä ajamista viritetyllä mopolla, tytöistä neljä kymmenestä.

Nuorilta kysyttiin myös, mikä on heidän mielestään pahin seuraus viritetyllä mopolla ajamisesta. Tyttöjen vastauksissa nousi esiin pahimpana seurauksena onnettomuus, jossa joku saa vakavia vammoja. Pojista seuraavan ajokortin lykkääntymistä piti pahimpana seurauksena lähes yhtä moni kuin onnettomuutta. Tytöistä 27 prosenttia ja pojista 11 prosenttia kertoo pelkäävänsä joskus mopoillessaan. Verkkokyselyyn vastasi 1930 nuorta ja se toteutettiin huhtikuun lopussa.

Toukokuun aikana järjestetään kymmeniä nuorille suunnattuja mopotapahtumia eri puolilla maata. Tapahtumat ovat osa Käännä pää -viestintähanketta, jossa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevakuutuskeskus. Käännä pää -sivustolla nuoret voivat ehdottaa keinoja mopoilun turvallisuuden parantamiseksi.

_______________________________________________________________________
Taustaa mopoilusta
Mopo-onnettomuudet sattuvat usein risteyksissä. Myös suistumisonnettomuudet ovat yleisiä. Henkilövahingoista noin 77 prosenttia tapahtuu taajamissa.

Onnettomuuksien taustalla ovat usein puutteet liikennesääntöjen tuntemisessa tai noudattamisessa, havainnoinnissa ja mopon hallinnassa sekä liian suuri nopeus. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan riskitekijöitä kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa ovat vähäinen ajokokemus, alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, liian suuri tilannenopeus, viritetyllä mopolla ajaminen ja kypärän käyttämättömyys tai virheellinen käyttö. Autoilijat eivät aina huomaa mopoilijoita.

Suomessa on noin 240 000 rekisteröityä mopoa. Mopojen määrä on lähes 2,5-kertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Mopoilevien tyttöjen määrä on lisääntynyt. Vuonna 2009 mopokortin suoritti 15-vuotiaista tytöistä jo 37 prosenttia, kun luku vielä vuonna 2004 oli 14 prosenttia.

Vinkit turvalliseen mopoiluun
* Opettele liikennesäännöt ja noudata niitä.
* Tunne itsesi ja hallitse moposi.
* Käytä kypärää ja kiinnitä se oikein.
* Alkoholi ja virittäminen eivät kuulu mopoiluun.
* Käytä tilanteen mukaista nopeutta.
* Pidä turvaväli ja näytä aikeesi ajoissa.
* Ota muut tielläliikkujat huomioon ja tarkkaile kokonaistilannetta.
* Hanki koulutusta mopoiluun.

Uusin numero