Valtaosa sallisi kaistojen välissä ajamisen

Tieliikennelain uudistuksesta on puhuttu jo jonkin aikaa ja hanke aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriössä syksyllä 2013. Ministeriön tavoitteena on luoda uusi, nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan huomioiva sääntökokonaisuus. Projektiin liittyen otakantaa.fi -palvelussa järjestettiin kysely kaksipyöräisten liikennesäännöistä aikavälillä 25.6.-15.7.2014.

 

Kyselyyn vastaaneista huima 80 prosenttia sallisi moottoripyörien ajaa hitaasti liikuvien autojonojen välissä. Tämä, "splittauksena" tunnettu tapa on arkipäivää Keski-Euroopan ruuhkaisissa kaupungeissa. Bussikaistan käyttämisen moottoripyörille sallisi 68 prosenttia vastaajista ja jalkakäytävällle pysäköinnin samaten 68 prosenttia.

 

Tieliikennelaissa säädetään esimerkiksi liikennesäännöistä, kevyestä liikenteestä ja ajoneuvon käytöstä tiellä sekä liikenteen valvonnasta ja liikennerikkomuksista. Eduskunnan käsiteltäväksi kokonaisuus on tarkoitus saada vuoden 2015 loppuun mennessä.

Uusin numero