Tärkeä voitto katsastusasiassa!

 

SMOTO ja muut FEMA:n jäsenkerhot tarjosivat kattojärjestölle kallisarvoista tukeaan katsastusasetuksen torjumisessa. Tärkeänä seikkana on SMOTO:n aktiivien tekemä määräaikaiskatsastusten hyöty/kustannusanalyysi, jonka mukaan kaluston määräaikaiskatsastuksella ei olisi saavutettavissa kustannuksia vastaavia – tai oikeastaan mitään – hyötyjä. Määräaikaiskatsastuksia perusteltiin pyrkimyksellä vähentää teknisistä vioista johtuvia onnettomuuksia. Tekniset viat ovat kuitenkin äärimmäisen harvoin mukana kaksipyöräisten onnettomuuksissa edes osatekijänä. Kuitenkin kaikissa puolueettomissa tutkimuksissa teknisten vikojen osuus onnettomuuksien syinä on promilleluokassa.

 

Ehdotuksen taustalta löytyy saksalainen katsastusalan yritys DEKRA, jonka omien tilastojen mukaan katsastuksella olisi saatavissa huomattavia hyötyjä liikenneturvallisuudelle. Katsastusyrityksen tutkimuksen tulokset poikkeavat huomattavasti kaikista puolueettomista tutkimuksista, mutta siitä huolimatta sitä käytettiin suoraan ehdotuksen pohjana.

 

Vaikka TRAN-komitean äänestyksen tulos olikin positiivinen, saavutettiin voitto pienimmällä mahdollisella marginaalilla, eli äänin 21-19. Seuraavaksi asia menee EU-parlamentin äänestykseen 4. heinäkuuta. Siitä huolimatta, että parlamentin odotetaan noudattavan TRAN-komitean linjaa, tulee Strasbourgissa olemaan tuolloin oikeaa äänestyskäyttäytymistä varmistamassa eurooppalaisten motoristien delegaatio. 

Uusin numero