Suomen Motoristit ry.: ”Hallitus on päättänyt tehdä kerralla selvää koko mp-alasta”

Suomen Motoristit ry (SMOTO) ottaa kantaa pääministeri Sipilän hallituksen aikeeseen ja
muistuttaa, että verossa on useita arveluttavia ongelmia. Lisäksi SMOTO ihmettelee, miksei maan
hallitus kuule asiantuntijoita veropäätöksessä tai keskustele motoristien edunvalvojien,
moottoripyörämaahantuojien eikä moottoripyöräkauppiaiden kanssa verovalmistelun lähtökohdista.
Ensinnäkin vero iskisi tavallisiin suomalaisiin: tyypillinen motoristi on 46-vuotias ammattikoulun
käynyt keski- tai pienituloinen mies.

Se huonontaisi lisäksi moottoripyöräalan maahantuonnin, kaupan ja palveluiden elinkeinon
harjoittamisen mahdollisuuksia ja lisäisi työttämyyttä sekä vähentäisi näiden kaikkien kautta
kokonaisverokertymää. Vero ei saavuta sille asetettua fiskaalista tavoitetta yksinäänkään, saati
edellä mainittujen kerrannaisvaikutusten vuoksi.

Juridisesti arveluttavaa on se, että vero ei noudata ajoneuvoveron sisällöllisiä periaatteita, vaan
perustuu pelkkään moottoripyörien omistamiseen eikä käyttöön. Veron määräytymisen suuruuden
perusteena ei myöskään käytetä ajoneuvoveron mukaisesti päästöjä.

Suomalainen mp-alan kauppa kituu, ja liikenteessä olevat moottoripyörät ovat keski-iältään hyvin
vanhoja. SMOTOn tekemän kyselytutkimuksen ja yli 4000 vastauksen mukaan niiden keski-ikä on
18 vuotta. Vuotuinen useiden satojen eurojen vero olisi kohtuuton verotuskohteen arvoon
verrattuna.

Vero kohtelee autoja ja moottoripyöriä eriarvoisesti myös siten, että moottoripyörien kohdalla
maksu on kiinteä. Siinä ei ole päiväkohtaisuutta, eikä liikennekäytöstä poisto keskeytä veroa.
Pyörä pitää viedä mahdollisesti hajottamolle ja näyttää romutustodistus, jos aikoo päästä verosta
eroon. Se olisi jo skandaalimaista sinänsä, mutta mahdollisesti myös perustuslain takaaman
omaisuudensuojan vastaista.

Koska veron joutuu maksamaan kaikista moottoripyöristä, se iskee erityisesti kauppaan ja niihin
motoristeihin, jotka ovat panostaneet suomalaisen moottoripyöräkulttuurin säilyttämiseen
kunnostamalla, entisöimällä ja säilyttämällä vanhoja moottoripyöriä.
SMOTO:n kanta on, että verosta on ehdottomasti kokonaan luovuttava.

Sen sijaan SMOTO tarjoaa ratkaisuksi moottoripyörien autoveron reipasta alentamista. Se
kiihdyttäisi uusien moottoripyörien myyntiä, toisi lisää töitä ja sitä kautta alan verokertymät
kasvaisivat luonnollisella tavalla suuremmiksi, suuremmiksi kuin mikä ajoneuvoveron fiskaalinen
tavoite on.

Uusin numero