SML tukee kansallista sekä alueellista valmennustoimintaa järjestäviä kerhoja

Tukea jaetaan 14 000 euroa ja yksittäiset summat vaihtelevat 200-1000 euron välillä. Rahallisen tuen lisäksi kerhoille tarjotaan käytännön apua mm. toiminnan tarkempaan suunnitteluun, valmentajien rekrytointiin jne. yksilöllisten tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaisesti.

Valmennustoiminta voi olla joko yksittäinen leiri tai säännöllistä valmennustoimintaa. Valmennuksen tulee tavoittaa useamman kuin yhden kerhon jäseniä.

Tuen tarkoituksena on aktivoida ja helpottaa kerhojen valmennustoiminnan toteuttamista ja sitä kautta laajentaa kaikkien harrastajien ja kilpakuljettajien mahdollisuuksia osallistua ohjattuun toimintaan sekä kehittää heidän laji- ja välineteknistä osaamista.

Hakemuksen eduksi katsotaan valmennustoiminnan laajuus sekä lajikohtaisesti, kuinka suuren osallistujamäärän toiminta tavoittaa. Kerhojen välinen yhteistyö on myös eduksi.

Hakemukset tehdään SML:n internet-sivuilla olevalla kaavakkeella 15.3.2013 mennessä ja tukipäätökset julkaistaan 20.3.2013 mennessä.

Linkki hakemukseen:
<http://www.moottoriliitto.fi/valmennus/valmennusleirit/tukihakemus-valmennustapahtumien/>
 

Uusin numero