SML, AKK-Motorsport ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys pohtivat liikennevakuuttamisen haasteita

SML ry:n AKK-Motorsport ry:n ja Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen edustajat kokoontuivat torstaina keskustelemaan liikennevakuutuslakiin ja moottoriurheiluun liittyvistä ongelmista.

Rekisteröimättömien, kilpailu- ja harrastustoimintaan käytettävien ajoneuvojen liikennevakuuttamisvelvollisuus ja velvollisuuteen liittyvät moninaiset tulkinnat ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia harrastajille ja kilpailijoille jo vuosien ajan.

Aihe on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen, sillä Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on uudistamassa liikennevakuutuslainsäädäntöä lähiaikoina.

Nyt järjestetyssä tapaamisessa kartoitettiin eri moottoriurheilulajien yhteisiä tavoitteita ja näkemyksiä tarvittavista jatkotoimenpiteistä lainsäädännön ja käytännön selkiyttämiseksi.

Samalla todettiin myös se, että nykyinen liikennevahinkolautakunnan linjaama suljetun alueen tulkinta on liian epämääräinen ja asiaan pyritään löytämään ratkaisu.

SML ry ja AKK-Motorsport ry ovat antaneet lausuntonsa vireillä olevaan lakiuudistukseen ja lausunnot annetaan myös seuraavalla lausuntokierroksella.

Kaikki kokoukseen osallistuneen tahot suhtautuivat myönteisesti nyt saavutettuun yksimielisyyteen ja päätettyihin jatkotoimenpiteisiin asian selvittämiseksi.

Uusin numero