Sarvamaa: Selkeä voitto suomalaisille moottoripyöräilijöille

EU:n katsastuslainsäädännön uusimisesta on päästiin tänään sopuun Brysselissä. Lainsäädäntöpaketissa eniten Suomea koskettanut kysymys liittyi moottoripyörien määräaikaiskatsastuksiin.

Parlamentin, neuvoston ja komission välisissä neuvotteluissa on päästy kompromissiin, joka edellyttää moottoripyörien katsastuttamista vuoden 2022 alusta alkaen. Jäsenvaltio voi kuitenkin poiketa vaatimuksesta, jos sen onnettomuustilastot vakuuttavat EU:n komission. Parlamentin tulee vielä vahvistaa lopullinen hyväksyntänsä ratkaisulle.

– Suomessa on tilastojen mukaan kuollut teknisen vian vuoksi kaksi motoristia viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana. Alleviivasin keskusteluissa, että tällaista tilastoa ei voida enää katsastuksilla parantaa, kertoo parlamentin neuvottelutiimiin kuulunut Petri Sarvamaa (kok/EPP).

– Tulos on selkeä voitto suomalaisille moottoripyöräilijöille. Suomessa pidetään jo nyt huolta moottoripyörien teknisestä kunnosta paremmin kuin EU:ssa keskimäärin, toteaa Sarvamaa.

Sarvamaan mukaan komissiosta viestitetään, ettei Suomen kaltaista maata ole syytä kovistella moottoripyörien katsastuttamisella, koska tilastot ovat erinomaisessa kunnossa.

– Neuvottelutuloksessa on uusi pykälä, jolla komissio sitoutuu tutkimaan perusteellisesti jäsenvaltioiden moottoripyöräonnettomuuksien tilastot. Tällä halutaan katsoa, millaisissa olosuhteissa katsastuttaminen toisi suhteellista turvallisuushyötyä, Sarvamaa kertoo.

EU:n katsastuttamisvaatimus koskee joka tapauksessa vain moottoripyöriä, jotka rekisteröidään vuoden 2016 jälkeen pakollisella ABS-jarrujärjestelmällä varustettuna. Myös tästä vaatimuksesta on siis mahdollisuus saada kansallinen poikkeus. Lisäksi lakipaketti säädetään direktiivinä, eikä jäsenvaltioita sellaisenaan sitovana asetuksena, kuten parlamentin täysistunto oli viime kevään päätöksessään edellyttänyt.

Uusin numero