Sääntömuutos MXC-luokkien kerhojoukkuekilpailun osallistumisoikeuksiin

Muutetun säännön (motocross lajisääntö 034.12) mukaan kilpailuun voivat osallistua myös MXC/C-luokan ajajat.

Uusi sääntö astuu voimaan välittömästi ja koskee jo vuoden 2013 kilpailua.

Tavoitteena sääntömuutoksella on mahdollistaa mahdollisimman monen kerhon osallistuminen kerhojoukkuekilpailuun.
 

Uusin numero