Petteri Gustafsson MX 125 luokkaan

Petteri onkin aloittanut valmistautumisen tulevaan ajokauteen ja odottaa innolla vanhan, hyvän luokan paluuta kilpailukentille. Petterillä ei kuitenkaan ole tulostavoitteita, vaan hän haluaa osallistua kilpailuihin tukeakseen uuden alun saanutta MX125-luokkaa. Petteri lupaakin ajan havinaa niin ajollisesti kuin kalustollisesti tulevalle kilpailukaudelle.

Petteri näkeekin uuden MX125-luokan hyvänä asiana kuljettajille ennen siirtymistä 4t pyöriin. Aktiiviaikanaan tunnollisena harjoittelijana tunnettu Petteri toivoo uusilta kuljettajilta kovaa harjoittelua ja periksi antamattomuutta: ilman systemaattista työtä ja selkeän päämäärän asettamista ei huipulle nouseminen ole helppoa vaikka ajolliset lahjat olisivat miten korkealla tasolla tahansa.
Suzukin tuotepäällikkö Marco Färm näkee kansallisen tason kuljettajien tukemisen tärkeäksi osaksi toimintaa. Tiimin ja tiimien tukitoiminnan tulee olla win-win periaatteella toimivaa. Näin ollen Suzukin osalta toiminnalle onkin tärkeää kilpailutuloksien lisäksi myös se miten kuljettajat edustavat omaa merkkiään. Färm kuvaileekin osuvasti tiimikuljettajiaan yhdenlaiseksi käyntikortiksi, joka edustaa koko Suzuki perhettä. Perhemaininta ei ole turha, sillä Färmin mukaan myös yhteenkuuluvuus ja ryhmässä toimiminen ovat tärkeitä seikkoja. Kysymyksessä on kilpailulaji, joka vaatii monenlaisia osaajia: vahvoja taustajoukkoja niin kodin kuin yhteistyökumppaneiden muodossa. Färmin mukaan kansallisen tason kuljettajien kehittymisedellytysten luominen on osa suurempaa kokonaisuutta. Färm haluaakin painottaa kansallisen tason tärkeyttä ponnahduslautana siirtymiseen kansainvälisiin kilpailuihin.

Suzukin tiimikuljettajilla on kaikilla omat kilpailulliset tavoitteet, joiden toteutumista Suzuki tukee omalta osaltaan kuitenkaan mitään varsinaisia tulospaineita asettamatta. Färmin mukaan tiimikuljettajien osalta onkin tärkeää periksiantamattomuus ja ammattimaisuus. Lisäksi nuorten tulee ymmärtää ja haluta kehittää kykyjänsä, sekä myös edustaa merkkiä esimerkillisellä tavalla niin kilpailussa kuin varikollakin.

Färm näkee alkaneen muutoksen motocrossin saralla olevan oikean suuntainen varsinkin sekä MX125-luokan että Supercrossin osalta. Kuitenkin Färm toivoisi edelleen varikolle lisää näkyvyyttä ja näyttävyyttä sekä lajin arvostuksen nousua myös yleisessä mediassa.

Uusin numero