Neste Oil Rallin tutkimus tarjoaa osviittaa myös mp-urheilulle

– Suomen MM-ralli on isäntäkaupungille ja seuroille merkittävä tulonlähde, tapahtuman vaikutus Jyväskylän imagoon erittäin myönteinen, todetaan Neste Oil Rally Finlandin tiedotteen pohjustuksena.

Neste Oil Ralli tuottaa Jyväskylän alueelle lähes 15 miljoonan euron suoran taloudellisen vaikutuksen. Kisajärjestäjä investoi paikallisiin yrityksiin ja yrittäjiin lähes miljoona euroa. Tapahtuman vaikutus kaupungin imagoon on erittäin myönteinen – Jyväskylä nähdään houkuttelevana, kansainvälisenä tapahtuma- ja matkailukohteena.

Neste Oil Rallin yhteydessä vuonna 2013 tehdyt vaikuttavuustutkimukset on toteuttanut Sports Business Schoolin Jyväskylän ammattikorkeakoulun yksikkö. Tutkimukset on toteutettu kyselytutkimuksina ennen tapahtumaa, tapahtuman aikana 31.7.-2.8. sekä sen jälkeen elo- ja syyskuussa 2013. Tutkimuksen toimeksiantajina ovat olleet tapahtumajärjestäjä AKK Sports Oy, Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy sekä Keski-Suomen liitto.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa Neste Oil Ralli -tapahtuman taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi tapahtuma-alueella.

Tietoja hankittiin seuraavilta kohderyhmiltä: Jyväskylän seudun asukkaat, jyväskyläläiset yritykset, ralliin osallistuneet tiimit, rallitapahtumaan osallistuneet kisavieraat (myös VIP-vieraat), rallireitin erikoiskoepäälliköt, median edustajat sekä järjestöjen ja seurojen edustajat. Myös tapahtuman medianäkyvyyttä tarkasteltiin (toteuttajana Sponsor Insight).

Aiemmin vastaava tutkimus on tehty 2008. Tutkimusten samankaltaisuus mahdollistaa tulosten vertailun suurimmilta osin.

Suuri tulonlähde seuroille

Neste Oil Ralli tuottaa Jyväskylän alueelle yhteensä 14,7 miljoonaa euron suoran taloudellisen vaikutuksen. Rallitapahtuman aikana yleisö, VIP-vieraat, tiimit ja median edustajat käyttävät tuotteisiin ja palveluihin yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Rallitapahtuman aikainen kulutus on samaa luokkaa verrattuna vuoden 2008 tutkimukseen, jossa alueen taloudellisten bruttovaikutusten todettiin niin ikään olevan noin 17 miljoonaa euroa.

Kisajärjestäjä AKK Sports hankkii palveluita ja tuotteita Jyväskylän seudun yrityksiltä ja yrittäjiltä 980 000 euron arvosta. Lähes miljoonan euron alihankinnat sisältävät mm. tapahtuma-alueen käytännön rakentamisen ja teiden kunnostuksen, paikallisilta yrityksiltä ostettavat tuotteet ja palvelut sekä erikoiskoejärjestelyistä vastaaville urheiluseuroille maksettavat korvaukset.

Mukana talkootyössä oleville, noin 100 paikallisyhdistykselle ja -seuralle, korvaukset ovat huomattava osa vuosibudjettia: haastatelluista 93% arvioi korvauksen merkityksen yhdistyksensä tai seuransa toiminnalle merkittäväksi, suuresti merkittäväksi tai erittäin suuresti merkittäväksi. Neste Oil Ralli työllistää vuosittain 4500-5000 talkoolais- ja vapaaehtoistyöntekijää.

Vaikutus kaupungin imagoon
on erittäin myönteinen

Sekä kisavieraat että paikallisten yritysten edustajat kokevat Neste Oil Rallin vaikutuksen Jyväskylän kaupungin imagoon erittäin myönteiseksi. Edelleen kummatkin vastaajaryhmät kokevat erittäin tärkeäksi, että Jyväskylä on jatkossakin Suomen MM-rallin isäntäkaupunki.

MM-rallin vaikutus kaupungin imagoon on yrittäjien haastatteluiden perusteella erittäin myönteinen sekä kotimaan matkailukohteena, yleisötapahtumien järjestäjäkaupunkina että erityisesti kansainvälisenä matkailukohteena.

Yritysten edustajat näkevät imagohyödyt positiivisemmin kuin paikalliset asukkaat. Jyväskylän asukkaat kokevat Neste Oil Rallin tuovan hyötyvaikutuksia seuraavasti: ystävien tapaaminen ja sosiaaliset motiivit (19%), tapahtumia ja ajanvietettä Jyväskylään (19%), viihdettä ja iloa (8%), kansainvälisyyttä (8%), positiivista tunnelmaa ja ilmapiiriä (8%).

Halu suositella Neste Oil Rallia on erityisen suuri rallitiimien keskuudessa. Peräti 96,43% vastaajista joko suosittelisi tai ehdottomasti suosittelisi (75,89%) tapahtumaa. Rallivieraista ehdottomasti tapahtumaa suosittelisi 73% vastaajista.

Suuri merkitys paikallisille
yrityksille ja elinkeinoelämälle

Neste Oil Rallin vaikutusta paikallisten yritysten myyntiin ja asiakasmääriin voidaan kuvailla merkittäväksi. Vastaajista, jotka kokevat tapahtumalla olleen vaikutusta yrityksen/toimipaikan myyntiin (72%), 91% arvioi myynnin muutoksen olleen positiivinen.

Vastaajista, joiden mielestä tapahtumalla on vaikutusta yrityksen/toimipaikan asiakasmääriin (86%), niin ikään 91% arvioi asiakasmäärien kasvaneen.

Alueen yritysten edustajista 78% arvioi tapahtuman merkitystä Jyväskylän elinkeinoelämän kannalta joko suureksi tai erittäin suureksi. Neste Oil Rallin kisavieraat kuluttavat tutkimuksen perusteella järjestyksessään eniten elintarvikkeisiin, pääsylippuihin, majoitukseen ja polttoaineisiin.

Sähköisen median uutisointi kasvoi
– runsaasti web-uutisjuttuja

Tapahtuman saama valtakunnallinen medianäkyvyys sähköisessä urheilu-uutisoinnissa heinä- ja elokuussa kasvoi vuoteen 2012 verrattuna: TV-aikaa Suomen MM-ralli sai enemmän mm. MTV3:n Tulosruudussa, YLE TV1:n Urheiluruudussa sekä YLE TV1:n Aamu-urheilussa.

Myös Neste Oil Ralli -aiheisten, valtakunnallisten urheilu-uutislähetysten katsojakontaktit kasvoivat vuoteen 2012 verrattuna.

Tapahtumasta julkaistiin heinä- ja elokuun aikana runsaasti web-uutisjuttuja: 1287 uutisjuttua 102 eri lähteessä.
 

Uusin numero