Mp runkomuutoksista mallikirjasto katsastuksen tueksi

Moottoripyörän rungon muuntelun valvonta voidaan keskittää rungon kriittisten alueiden tarkasteluun, todetaan AKEn tutkimuksessa, jossa selvitettiin moottoripyörän rungon muuntelun valvontakriteereitä muutoskatsastuksessa. Tyypillisistä runkomuutoksista muodostettiin katsastuksen tueksi mallikirjasto, sillä kriittiset alueet vaihtelevat runkomallien välillä.

Moottoripyörien rungoille ei ole asetettu vaatimuksia kestävyyden suhteen. Runkomuutokset vaativat kuitenkin muutoskatsastuksen, missä on tarvittaessa esitettävä asiantuntijaselvitys hitsaustyöstä ja rakenteen lujuudesta. Asetus on osittain epäselvä alan harrastajille ja toimijoille, jotka muuntelevat erityisesti chopper- ja katupyörien runkoja.

Chopper-pyörien rungoissa kriittisiä liitoksia emä- ja vaakaputken alueella

Tutkituissa chopper-moottoripyörien rungoissa kestävyyden kannalta kriittisiä alueita ovat rungon etuosaan liittyvät emä- ja vaakaputki. Myös rungon etuosan kehtoputkien todettiin yhdessä rungossa kuuluvan kriittisiin alueisiin. Kriittisyyttä tutkittiin soveltamalla rajoitetun vaurion periaatetta chopper-pyörien runkoihin. Periaatteen mukaisesti tarkastelussa annettiin rungon satunnaisen hitsausliitoksen murtua, jonka jälkeen arvioitiin rungon kuormankantokyky. Kriittisten alueiden ulkopuolella rungot kestivät satunnaiset vauriot.

Muunneltu runko ei välttämättä alkuperäistä heikompi

Eri tavalla muunnelluille rungoille laskettiin sekä alkuperäistyyppistä runkoa parempia että huonompia väsymiskestävyyksiä. Tulosten perusteella runkorakenne ja yksityiskohtien toteutus ovat merkittäviä tekijöitä rungon väsymiskestävyyden kannalta. Nykyiset rajoitukset moottoripyörän geometrian suhteen eivät ole välttämätön edellytys rungon kestävyydelle.

Muuntelun ongelmat johtuvat hitsauksesta

Moottoripyörän runkoa muunnellaan hitsaamalla, mikä heikentää runkorakennetta epäjatkuvuuskohtien ja hitsausvirheiden vuoksi. Hitsausliitoksen kestävyyden varmistaminen vaatii hitsausliitokselta hyvää laatua ja riittävää virheettömyyttä, joiden varmistaminen edellyttää pätevöitynyttä hitsaajaa. Lisäksi runkomateriaalikohtaiset erityisvaatimukset täyttämällä säilytetään lujuus myös vaativampia materiaaleja hitsatessa.

Lainsäädännön kehittäminen

Tutkimustulosten perusteella lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että kriittisten kohtien hitsauksessa edellytetään pätevöitynyttä hitsaajaa. Työssä esitetty mallikirjasto selkeyttää myös nykyistä katsastustoimintaa.

Tutkimuksen tausta

Tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää muunneltujen moottoripyörien runkojen muutoskatsastuksen kriteereitä tulevaisuudessa.

Tutkimuksen toteutti Panu Hava Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta. Moottoripyörän rungon muuntelun valvontakriteerit muutoskatsastuksessa -tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan AKEn tutkimussivuilla osoitteessa www.ake.fi/tutkimukset2009

Uusin numero