Motoristijärjestöt antoivat konkreettisia ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi

Pohjoismainen moottoripyöräneuvosto (Nordisk Motrosykkel Råd – NMR) on laatinut yhdessä asiakirjan, Pohjoismaisen kannanoton moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta. Asiakirja sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla moottoripyöräilyn ja mopoilun ajoturvallisuutta voidaan parantaa. Asiakirja on laadittu viidellä pohjoismaisella kielellä ja se on toimitettu kaikille pohjoismaiden liikenneministereille samanaikaisesti. Suomessa asiakirjan toimittivat liikenneministeri Merja Kyllöselle Suomen Motoristit ry (SMOTO) ja Moottoripyöräkerho MP69.

 

Yhteispohjoismainen asiakirja on nähty tarpeelliseksi, koska pohjoismaisen yhteistyön kautta on mahdollista hakea synergiavaikutuksia liikenneturvallisuuden tutkimukseen ja kehitykseen. Toiseksi Pohjoismaat hyötyisivät yhtenäisemmästä ja ennustettavammasta liikenneympäristöstä. Yhteistyön kautta halutaan myös vahvistaa pienten pohjoismaiden vaikutusta suhteessa EU:hun, jonka vaikutus kansalliseen lainsäädäntöön on yhä vahvempi. Pohjoismaiden yhteistyöllä voimme vaikuttaa paremmin kuin kukin maa yksin. Pohjoismaiset olosuhteet ovat myös erilaiset verrattuna eteläisempään Eurooppaan. EU-lainsäädännön soveltuvuus sellaisenaan Skandinavian oloihin aina ole itsestäänselvyys ja pohjoisten olojen erityispiirteet olisi saatava huomioon otetuiksi myös lainsäädännössä EU-tasolla.

 

Pohjoismaisilla moottoripyöräilijöillä on vahvat siteet yli rajojen. Tämä koskee maantieliikenteen turvallisuutta, jossa hyväksi havaittu turvallisuuskehitys yhdessä maassa voidaan ottaa käyttöön muissa neljässä maassa. Yksi esimerkki tästä pohjoismaisesta turvallisuuspoliittisesta vuoropuhelusta on norjalaisten NMCU:n kouluttajien kirjoittama kirja "Full Control", joka on käännetty ruotsiksi ja suomeksi (nimellä ”Ajo hanskassa”) ja jaettu motoristeille koko Skandinaviassa.

Uusin numero