Motocrossin lajiryhmä tiedottaa

Muutamia muistutettavia asioita nousi kuitenkin esiin. Käsittelyssä ovat olleet muun muassa aika-ajo, tutustumiskierros, ilmoittautumisen peruuttaminen, keltainen lippu sekä kilpailunumerot.

– Kansallisissa kilpailuissa MX65-, MXC/C-, MXC/B ja MXD-luokille ei järjestetä aika-ajoa. Kyseisten luokkien puomille ajojärjestys määritellään kilpailukohtaisesti arpomalla.

– Ennen kilpailuerää suoritettavan tutustumiskierroksen jälkeen on kuljettajat ohjattava takaisin lähdönodotusalueelle eli niin sanottuun lähtökarsinaan. Jos se ei kuitenkaan ole jostain syystä mahdollista, on kilpailun järjestäjän varmistettava, että kuljettajat ajavat puomille ennalta määrätyssä järjestyksessä. Kuljettajien ei ole supercrossia lukuun ottamatta pakko ajaa tutustumiskierrosta.

– (soveltaen Urheilusäännöstö 015.6) Ajajan, joka on ilmoittautunut kilpailuun, mutta joka ei voi osallistua siihen, on ilmoitettava siitä mahdollisimman nopeasti kilpailun järjestäjälle sekä ilmoitettava syy poisjäännilleen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit ilmoitetaan kilpailun valvojalle, joka toimittaa ilmoituksen eteenpäin SML:n toimistoon. SML voi lähettää ajajille kirjalliset varoitukset laiminlyönneistä. Mikäli ajaja syyllistyy toiseen laiminlyöntiin, voidaan hänet määrätä kilpailukieltoon kolmeksi (3) kuukaudeksi.

– Pyörien kilpailunumeroiden sekä numeropohjien pitää olla Urheilusäännöstön mukaisia (030.2.3). Käytännössä siis pohjien ja numeroiden pitää olla väreiltään ja kooltaan kilpaluokan mukaisia.

– Keltaisen lipun merkitys sekä noudattaminen (Ratatuomarin opas):
— liikkumaton: Vaara, aja varovasti.
— heilutettu: Välitön vaara, valmistaudu pysähtymään, ei saa ohittaa.

– Kilpailujen järjestäjillä pitää olla vaadituissa tehtävissä SML:n myöntämät toimitsijalisenssit.

– Radat pitää olla tarkastettu lajiryhmän toimesta ennen kansallisen kilpailun järjestämistä. SML:n jäsenseurojen pitää huolehtia itse, että rata on tarkastettu.

– Sääntömuutosehdotukset pitää toimittaa SML:n toimistoon (lajiryhmälle) 31. elokuuta mennessä.

– Mx-lajiryhmä tekee kotimaisen kilpailukalenteripohjan syyskuun loppuun mennessä, mitä ennen kilpailuanomuksia ei pidä lähettää SML:ään (lajiryhmälle).

Kilpailurintamalla tapahtuu

– Kansallisella Pohjoisen kierroksella MXA-luokka ajaa Tornion kilpailussa poikkeuksellisesti yhdessä MXV-luokan kanssa.

– 16.-17. heinäkuuta järjestetään Tanskassa 85-, avoimen ja naisten luokan Pohjoismaiden mestaruuskilpailu.

– 6.-7. marraskuuta ajettavassa Lahden supercross-kilpailussa ainoastaan supercross-luokka ajaa sarjapisteistä (SM). Muut luokat ovat kansallisia, niin sanottuja välilähtöjä. Alustavasti kyseisiksi luokiksi on suunniteltu MXC/A ja MXJ.

Tiedote: MX-lajiryhmä

Uusin numero