Moottoripajatoiminnalla tuetaan nuoria

Nuorten Keskuksella viime vuonna käynnistynyt Moottoripaja-hanke tarjoaa toiminnallista tukea nuorille, jotka ovat vaarassa jäädä työ- ja koulutuspalvelujen ulkopuolelle. Moottoripajoissa annetaan nuorille moniammatillista ohjausta, neuvoa ja konkreettista työkokemusta.

– Moottoripaja-hankkeen tavoitteena on mallintaa moottoripajoja eri puolille Suomea, varsinkin sellaisille alueille, joissa nuorisotyöttömyys on korkeaa ja nuorille ei ole järjestettyä harrastetoimintaa. Tavoitteena on myös tukea nuorisotakuun toteutumista, hankkeen projektipäällikkö, erityisnuorisotyönohjaaja Veijo Kiviluoma linjaa.
 
Moottoripaja-hanke työskentelee tällä hetkellä noin viidentoista seurakuntien, kuntien, työpajojen, tm. ylläpitämien moottoripajojen kanssa ympäri Suomea. Nuoret korjaavat, huoltavat ja rakentavat autoja tai mopoja moottoripajoilla, joissa on saatavilla moniammatillista tukea ja ohjausta ja jossa he saavat myös työkokemusta. Työn ydin on nuorten miesten ja naisten auttaminen toiminnallisin keinoin. Moottoripajaan tullaan kaverien, kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen yhteistyön kautta. Pajalle ei ole kynnystä ja ovi on iso.
 
Moottoripajatoiminta eroaa työpajoista siinä, että pajoilla harjoitellaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa, kun taas työpajoilla keskitytään ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Kiviluoman mukaan Moottoripaja-hanke tähtää siihen, että mahdollisimman monta erityyppistä pajaa aloittaisi toimintansa eri puolella Suomea alueellisista tarpeista lähtien ja alueella jo olemassa olevia kontakteja hyödyntäen.

– Tulevaisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori saisi tukea elämäntilanteessaan ja moottoripaja toimisi nuorelle uuden alkuna, ei loppusijoituspaikkana, Kiviluoma toteaa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa, jolloin muodostetaan myös uusia alueellisia verkostoja sekä saatetaan yhteen nuorten parissa toimivat tahot. Moottoripaja-hanke kokoaa yhteen toimijoita sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että projektin aikana syntyy vähintään kuusi uutta paikallista pajaa. Tarkoitus on rakentaa malli, jolla nuoria matalalla kynnyksellä tavoittavaa toimintaa voi käynnistää erikokoisilla paikkakunnilla. Tavoitteena on, että moottoripajatoiminta jäisi eläväksi työmuodoksi hankkeen päätyttyä. Hankkeen myötä luodaan menetelmä, jolla voidaan tukea kuntia nuorisotakuun toteutumisessa.
 
Hankkeen valtakunnalliset yhteistyötahot ovat AKK-Motorsport ry, Suomen Moottoriliitto ry, Kirkkohallituksen kasvatus- ja perheasiat, Nuorten Akatemia, Helsingin NMKY ry, Nuorten Palvelu ry ja Suomen Moottoripyörämuseo. Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat hankkeen toimintamallien käynnistämiseen sitoutuvat mm. paikalliset järjestöt, kunnat ja seurakunnat yhteistyöpaikkakunnilla.

Uusin numero