Mitä esityksessä uudeksi liikennevakuutuslaiksi oikein sanotaan?

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennevakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on kaikkiaan 191-sivuinen paketti, jonka tarkoitus on selkeyttää ja täsmentää olemassa olevaa lainsäädäntöä. Merkittäviä kohtia esityksessä on kaksi. 

Jatkossa vakuutusyhtiöiden on mahdollista ottaa vakuutuksenottajan vahinkohistoria laajemmin huomioon, eli useampia ajoneuvoja olisi mahdollista liikennevakuuttaa samoilla bonuksilla. Vahinkohistoriatiedot muuttuisivat henkilökohtaisiksi, eli niitä ei olisi enää mahdollista siirtää henkilöltä toiselle. Toisaalta mahdollisuus entistä joustavampaan vahinkotietojen käyttöön sekä maksuperusteiden laadintaan toiminee vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua lisäävänä ja siten kustannuksia alentavana seikkana. 
Täysin kuljettajakohtaisiksi vakuutuksia ei tämän uudistuksen yhteydessä valitettavasti tulla saamaan. Siitä huolimatta vapaampi vahinkohistorian käyttö varmasti ilahduttaa useamman pyörän (tai auton!) omistajia. 

Merkittävistä kohdista toinen liittyy kilpailemiseen. Vielä lainlaadinnan loppuvaiheessa tarkoitus oli, että jatkossa liikennevakuutuksesta ei korvattaisi kuljettajalle kilpailussa tai siihen välittömästi liittyvässä harjoittelussa (esimerkiksi aika-ajoissa tai warm upissa) sattuneita henkilövahinkoja.  Tällä pyrittiin siihen, että kilpakäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen liikennevakuutusmaksuja saataisiin maltillisemmiksi.
Tällä hetkellähän liikennevakuutus korvaa henkilövahingot ilman korvauksen ylärajaa käytännössä poikkeuksetta myös kilpailutilanteessa, mikä on kansainvälisesti ajatellen varsin poikkeuksellista. Mietinnössään Liikenne- ja viestintävaliokunta totesi, että nykymuotoinen kuljettajanpaikkasuoja on tarkoituksen mukaista säilyttää myös jatkossa. Valiokunnan mukaan sen poistamisen heikentäisi olennaisella tavalla kilpailijoiden vakuutusturvaa.  
Kolikon kääntöpuolelta löytyy jatkuvasti nousevat vakuutusmaksut, jotka nostavat kynnystä harrastuksen aloittamiseen. 

Erittäin positiivista on kuitenkin se, että moottoriradoilla tapahtuva ajokoulutus ja harjoittelu, säilyy liikennevakuutuksen korvattavuuden piirissä, kunhan se ei liity välittömästi kilpailuun.

Muokattu 7.6.2016 klo 15:30 – tarkennettu kuljettajanpaikkasuojaa kilpailutilanteessa 

Uusin numero