KTM- ja Husqvarna-takaisinkutsu

Etupyörän pinnojen valmistushajonta ja ongelman kuvaus:
Pinnojen valmistusprosessiin liittyvän hajonnan vuoksi yksittäisten etupyörän pinnojen laadussa voi esiintyä poikkeamia. Yksittäiset pinnat saattavat rikkoutua ajon aikana, mikäli pinnan sijainti pyörässä sekä hoitoon ja pinnojen kireyteen liittyvät tekijät eivät ole suotuisia. Tämä voi johtaa pinnojen ylikuormitukseen ja tämän seurauksena rikkoutumiseen. Pinnoja ei voi tarkastaa korjaamovälineiden avulla.
Tämän vuoksi pinnat tai mahdollisesti vialliset etupyörät on vaihdettava, jotta henkilö- ja esinevahingot on mahdollista välttää.
 
Pyydämme alla mainittujen mallien omistajia ottamaan yhteyttä valtuutettuihin KTM- ja Husqvarna -jälleenmyyjiin, jotta vika saataisiin korjattua. Ilmoittamalla moottoripyörän valmistenumeron jälleenmyyjä näkee kampanjaan liittyvän moottoripyörän korjaustarpeen.

Mikäli etupyörä on uusi ja ajamaton se vaihdetaan kokonaan. Käytetty etupyörä vastaavasti korjataan uusilla vahvemmilla pinnoilla.

Teksti: KTM Nordic Oy Jälkimarkkinointi

Uusin numero