Kerro mielipiteesi moottoripyörien liikennesäännöistä

Tieliikennelain uusidtuksesta on puhuttu jo jonkin aikaa. Hanke aloitettiin liikenne- ja viestintäministeriössä syksyllä 2013. Ministeriön tavoitteena on luoda uusi, nykyistä paremmin liikenneturvallisuuden ja kansalaisten oikeusturvan huomioiva sääntökokonaisuus.

Tieliikennelaissa säädetään esimerkiksi liikennesäännöistä, kevyestä liikenteestä ja ajoneuvon käytöstä tiellä sekä liikenteen valvonnasta ja liikennerikkomuksista ja tieliikenneasetuksessa annetaan määräykset esimerkiksi liikennemerkeistä. Myös muita tieliikennelain nojalla annettuja säädöksiä arvioidaan kokonaisuudistuksen yhteydessä uudelleen. Eduskunnan käsiteltäväksi kokonaisuus on tarkoitus saada vuoden 2015 loppuun mennessä.

Otakantaa.fi -palvelussa ministeriö kysyy kansalaisten mielipiteitä uudistukseen liittyvistä asioista. Mopoja ja moottoripyöriä koskeva kysely sekä asiaan liittyvä keskustelu ovat avoinna 15.7.2014 saakka.

Uusin numero