Kaikki eduskuntavaaleissa äänestävät osallistuvat uuden moottoripyörän arvontaan

Nyt jos koskaan kannattaa käyttää äänioikeuttaan, sillä kaikkien eduskuntavaaleissa ennakkoon tai vaalipäivänä äänestäneiden kesken arvotaan uusi moottoripyörä.

Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta, ja yksi harvoja asioita joista kaikki poliittiset puolueet ovat yksimielisiä, on että moottoripyörät ovat osa vihreää siirtymää ja niiden lisääntyvä käyttö on hyvä keino vähentää hiilidioksidipäästöjä. Perusteluina niiden henkilöautoihin verrattuna pienempi kulutus, pienemmät päästöt valmistuksessa, vähäisempi infrastruktuurin rakennustarve ja kulutus mukaanlukien vähäisempi pysäköintipaikkojen tarve. Siksi tämän vuoden budjetin huoltovarmuutta, energiaomavaraisuutta ja puhtaita teknologioita koskevasta 241 miljoonan euron määrärahasta lohkaistaan yhden moottoripyörän hinta, ja vaalipäivänä äänestäneiden kesken arvotaan uusi moottoripyörä.

Voittaja saa valita vapaasti pyörän merkin ja mallin, ainoa rajaus on että sen tulee olla väriltään vihreä. Ympäristöministeriön kirjaamassa vihreän siirtymän määrittelyssä todetaan, että sen yhtenä merkittävänä haasteena on vähäpäästöiseen teollisuustuotantoon siirtyessä pitää kuitenkin koko ajan rattaat pyörimässä. Tähänkin moottoripyörä on mitä mainioin ratkaisu, sillä ketjuvetoisten pyörien lisäksi myös kardaanivetoisista löytyy rattaat vetopyörästön kulmavaihteesta, samoin hihnavetoisessa on hammashihnapyörät. Olennaista onkin pitää moottoripyörä mahdollisimman paljon liikkeessä, jolloin myös rattaat pyörivät Ympäristöministeriön toivomalla tavalla koko ajan.

Arvontaan osallistuminen ei vaadi ylimääräisiä toimenpiteitä äänestyspaikalla, vaan kaikki äänioikeuden käyttävät kansalaiset osallistuvat arvontaan.

Uusin numero