ISDE-kerhojoukkueiden ennakkoilmoittautuminen 15. helmikuuta mennessä

Ennakkoilmoittautuminen tehdään ilmoittamalla joukkueessa ajavien nimet Suomen Moottoriliittoon Sirpa Räsäselle. Ilmoittautuminen on sikäli sitova, että osallistumismaksusta tulee ennakkoon maksaa 25%.

okonaisuudessaan ilmoittautumismaksu on 600 euroa, josta ennakkomaksu siis 150 euroa. Maksu laskutetaan erikseen, kun joukkue on ilmoittautunut.

Ilmoittautumiset: Sirpa Räsänen, Urheilusihteeri, sirpa.rasanen@sml.slu.fi, p. 0207 789 961

Lisätietoja kilpailusta:
www.fim-isde2013.com
 

Uusin numero