Harraste-luokka motocrossiin

Lisäksi harraste-luokka näkee päivänvalon.

SM

– MX2- ja MX1-luokan SM-osakilpailussa kuljettajilla on oikeus ajaa kahdessa luokassa samana päivänä.
– MXJ-luokan Suomen Cup -osakilpailussa kärkikymmenikköön sijoittuneella kuljettajalla on oikeus osallistua MX2-luokan SM-osakilpailuun.
– SM-erien pituus on 25 minuuttia + 2 kierrosta.

MXC

– MXC/A-luokassa ajetaan tänä vuonna Suomen Cup -arvon sijaan Suomen mestaruudesta. Suomen Moottoriliiton hallitus on vahvistanut sääntömuutoksen. MXC/A-luokan SM-erien pituus on 20 minuuttia + 2 kierrosta.

– MXC/C- ja MXC/B-luokan kuljettaja saa ajaa koko kauden samassa luokassa ilman nousupakkoa.

– MXC/B-luokan MX-liigan osakilpailussa kärkikymmenikköön sijoittuneella kuljettajalla on oikeus osallistua MXC/A-luokan kilpailuihin.

– MXC/A-luokan kuljettajilla on oikeus osallistua MXC/B-luokan MX-liigan osakilpailuun. MXC/B-luokan nousupisteet sekä MX-liigapisteet lasketaan kuitenkin vain MXC/B-luokan kuljettajien mukaisen paremmuusjärjestyksen mukaan. Palkinnot jaetaan luokkakohtaisesti.

MX65

– MX65-luokan MX-liigan osakilpailuissa järjestetään aika-ajo, joka ajetaan muiden luokkien tapaan harjoitusten jatkona. Harjoituksen pituus on 5 minuuttia, minkä perään ajetaan 10 minuutin aika-ajo. Kuljettajat valitsevat kilpaerien lähtöpaikkansa aika-ajon tulosten perusteella, nopein ensin.

– Mikäli MX65-luokassa on yli 40 ajajaa, karsitaan aika-ajolla 40 nopeinta A-finaaliin (2 erää), jossa jaetaan MX-liigapisteitä. Karsiutuneet ajavat B-finaalissa. Finaaleja järjestetään niin monta, että kaikki kuljettajat pääsevät kilpailemaan. Kaikki finaalit ovat kaksieräisiä.

– MX65-luokassa voidaan jatkossa ajaa täyttä ratakierrosta, mutta järjestäjä saa päättää radan pituuden.

– Kilpailuerän kesto muuttuu ja on jatkossa 10 minuuttia + 1 kierros.

Classic EVO

– Classic-pyörien EVO-luokka otetaan mukaan veteraanien Suomen Cup -osakilpailuihin. EVO-luokka kilpailee yhdessä MXV55-luokan kanssa, muttei ole Suomen Cup -sarja.

Harraste-luokka

– Lajiryhmä esittää Suomen Moottoriliiton hallitukselle uutta kilpailuokkaa, harraste, jonka toivotaan laskevan kynnystä aloittaa kilpaileminen kansallisella tasolla. Luokassa ajetaan niin sanotuilla aikuisten pyörillä (väh. 125cc 2t / 250cc 4t) ja kuljettajan alaikäraja on 15 vuotta.

– Harraste-luokkaan ei saa osallistua, mikäli on ajanut kilpaa A-luokassa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Harraste-luokan sääntöjä tarkennetaan jatkossa, mutta tarkoituksena on, että kyseessä on luokka niille kuljettajille, jotka eivät omaa lainkaan tai omaavat vain vähän kilpailukokemusta. Lajiryhmä pidättää oikeuden rajoittaa myös MXB-luokankärkikuljettajien osallistumista harrasteluokkaan, mikäli tämä osoittautuu ongelmaksi kauden mittaan.

– Vuosi 2015 on kokeilukausi, jolloin harraste-luokan muotoa haetaan. Luokkaa ei sidota kilpailuformaatteihin, vaan kerhot saavat valita, järjestävätkö he luokalle kilpailun.

Veteraanien ja
MX65:n joukkuekilpailut

– MX65- ja MXV-luokat saavat jatkossa kilpailla joukkueiden paremmuudesta. Kyseessä ei ole virallinen SM- tai Suomen Cup -kilpailu. Kyseiset luokat kilpailevat omassa tapahtumassaan. Järjestäjä saa päättää, onko kilpailu yksi- vai kaksipäiväinen.

– MX65-luokassa ajetaan kilpaa kerhojoukkueilla.

– MXV-kilpailussa joukkueen jäsenten ei ole pakko edustaa samaa kerhoa. Jokaisessa MXV-joukkueessa pitää olla vähintään yksi MXV45- tai MXV55-luokan kuljettaja.

– Lajiryhmä ehdottaa MX65- ja MXV-joukkuekilpailua järjestettäväksi 26.-27.9. Kilpailu on vapaasti haettavissa.

Muut sääntömuutokset

– Kaikkien kotimaisten kilpaluokkien starttiharjoitus lyhenee viidestä minuutista kahteen minuuttiin.

– SM- ja Suomen Cup -sarjoissa huomioidaan kaikkien erien tulokset. Missään osakilpailussa ei jaeta tuplapisteitä.

– SM-erien pituus on 25 minuuttia + 2 kierrosta. MXJ-Suomen cup ja MXC/A-luokan SM-erien pituus on 20 minuuttia + 2 kierrosta.

Muuta

– Kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa kansainvälisten ja kotimaisten kilpailujen päällekkäisyyksistä. Lajiryhmä pyrkii huomioimaan SM- ja Suomen Cup -kalenterissa, ettei päällekkäisyyksiä ole MM- ja EM-sarjojen kanssa, mutta kaikkea ei voida huomioida. Kansainvälinen kalenteri on niin täynnä, että päällekkäisyyksiä tulee pakostakin. EMX250-luokan EM-sarja on pyritty huomioimaan ensisijaisesti kotimaista kalenteria laadittaessa.

– MXJ-luokan Suomen Cupin osakilpailu sekä samassa yhteydessä oleva MXSV- ja MXATV-luokkien SM-osakilpailu on vailla järjestäjää 9.-10.5.2015. MX-liigan osakilpailut 1.-2.8. ja 5.-6.9. ovat vailla järjestäjää. Kilpailut ovat vapaasti haettavissa.

– Lisäksi lajiryhmä muistuttaa, että kansallisia kilpailuja voi anoa järjestettäväksi vapaille viikonlopuille sekä samoihin viikonloppuihin, joissa on SM, Suomen Cup tai MX-liiga. Päällekkäisyyksiä saa siis olla. Tärkeää on, että kilpailu järjestetään mahdollisimman paljon ja monelle luokalle.

– Lajiryhmä tarkentaa kilparatojen tarkastuksia kaudella 2015. Radan isäntäkerhon tulee toimittaa tarkastajalle ajantasainen ratakartta. Korjaus- ja muutostarpeet merkitään ratakarttaan ja raporttiin. Lista tarkastetuista radoista tarkastusdokumentteineen julkistetaan Suomen Moottoriliiton nettisivuilla.

– Turvallisuusohjeet ja ratataulut (MX-safetyn mallien mukaan) edellytetään radoille esille pantavaksi ilmoitustaululla kaudella 2015. Kaudella 2016 ne ovat pakolliset jokaisella tarkastetulla ja hyväksytyllä radalla.

– Kerhojen toivotaan järjestävän kansallisiin kilpailuihin osallistuville kuljettajilleen ajajalisenssikoulutuksen ennen kuin kuljettajat hankkivat lisenssin.

– Lajiryhmä järjestää infotilaisuuden kotimaisten kilpailujen järjestäjille lauantaina 21. maaliskuuta kello 10-14. Pitopaikka tarkentuu myöhemmin.
 

Uusin numero