Hallitukselta ”joululahja” motoristeille

Verotettavaksi tulisivat moottoripyörät sekä kolmi- ja nelipyörät. Näiden vero olisi esityksen mukaan 150 euroa vuodessa.

Maksusta säästyisivät mopot, mopoautot, kevyet mönkijät sekä alle 125-kuutioiset ajoneuvot. Vero ei myöskään koskisi museomoottoripyöriä tai moottorikelkkoja.

SMOTO otti asiaan kantaa ja tiedote löytyy alta.

SMOTO on työskennellyt syksystä alkaen kiivaasti moottoripyörien vuosiveron torppaamiseksi. Olemme
toimittaneet ministereille, kansanedustajille ja virkamiehille tietoa siitä, että vero on valtiontaloudellisesti,
elinkeinopoliittisesti ja moottoripyöräilyn tulevaisuuden kannalta erityisen haitallinen keksintö. Mikään argumentti
ei puolla veron käyttöönottoa. Olemme korostaneet, että jos vero on kestävien perustelujen puutteesta
huolimatta pakko ottaa käyttöön, tulee sen olla malliltaan tasavertainen henkilöautojen ajoneuvoveron kanssa.
Valmisteltu kiinteä vuosivero, joka maksetaan mp:n käytön määrästä, iästä, koosta ja polttoaineenkulutuksesta
riippumatta on räikeän epäoikeudenmukainen ja auttamattoman vanhanaikainen veron malli. Edelleen olemme
esittäneet, että mikäli moottoripyöräilijöiltä halutaan saada valtiontalouden tilkkeeksi aitoa lisätuloa, tulee alan
kaupankäyntiä vauhdittaa jo monta kertaa laiminlyödyllä moottoripyörien autoveron alennuksella. Muutoin
Suomen hallitus ampuu motoristeja, alan elinkeinoja ja valtiontaloutta nilkkaan.
Olemme pyrkineet vaikuttamaan lainvalmisteluun ennen eduskuntakäsittelyä tapaamalla kansanedustajia ja
keskeisiä ministereitä valtiosihteereineen. Tiedämme muiden mp-yhdistysten sekä mp-alan yrittäjien toimineen
samoin. Yksikään verolain valmistelussa ja käsittelyssä vastuullinen parlamentin edustaja ei ole jäänyt paitsi
oleellista tietoa ehdotetun veron heikkouksista. Useat hallituspuolueiden poliitikot ovatkin julkisesti todenneet,
että veron käyttöönottoa tulisi harkita uudestaan. Kiitämme näitä rohkeita henkilöitä. Järjen äänestä huolimatta
moottoripyörien vuosiveron valmistelua on jatkettu.
Moottoripyörien vuosiveron vastustaminen on antanut parlamentaarisesta päätöksenteosta hyvin ristiriitaisen
kuvan. Rivikansalainen haluaa luottaa järkevään päätöksentekoon, mutta ainakin tässä tapauksessa asianlaita on
ollut täysin toinen. Moottoripyörien vuosivero on noussut likipitäen hallitusohjelman ainoaksi kohdaksi, josta ei
voida joustaa, vaikka arviot siitä huutavat vääryyttä. Hallituspuolueiden edustajiston enemmistä pitää verosta
kiinni kuin viimeisenä oljenkortenaan samalla kun hallitusohjelmaa mukautetaan muilta osin yhteiskuntapoliittisiin
reaaliteetteihin.
Olemme kohdanneet argumentteja, joissa on kyseenalaistettu motoristien halu kantaa kortensa yhteiseen
kekoon esimerkiksi eläkeläisten hyväksi, ja samaan hengenvetoon on kysytty mistä motoristit ehdottavat
kerättävän lisää verotuloja. Tähän vastaamme, että motoristit ovat pyrkineet nimenomaan estämään
valtiontaloudelle lopulta haitallisen veron käyttöönoton ja siten olemme puolustaneet hyvinvointivaltion horjuvia
rakenteita. Kun taas esitämme verotuottoja kartuttavana ratkaisuna autoveron alennusta, kysyjät eivät kuuntele
meitä.
Suomen Motoristit ry keskittyy nyt laatimaan lausuntoaan joulun yli. Vaadimme edelleen veron järkevyyden
arviointia ja veron haitallisten taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista. Hallituksen verolakiesitys tulee
hylätä. Mikäli uusi vero on pakko kaikesta huolimatta ottaa käyttöön, tulee sen olla tasoltaan ja ominaisuuksiltaan
oikeudenmukainen. Veron haittavaikutuksia tulee lieventää veron kohteeksi määritettävän moottoripyöräkannan
rajauksilla sekä moottoripyörien autoveron alennuksella.
SMOTO muistuttaakin, että nyt on jokaisella motoristilla mahdollisuus vaikuttaa: ota yhteyttä poliitikkotuttuusi, ja
kerro hänelle, miten asia veron osalta oikeasti on!