Haku Motocrossin yläkoululeireille käynnissä

Yläkoulujen leiritysmallia on toteuttamassa eri tahojen ammattilaisverkosto, jonka päätehtävänä on tarjota tukea kokonaisvaltaisesti nuoren urheilijan arkipäivään. Leirillä opetellaan urheilussa tarvittavat tiedot ja taidot ja annetaan työkaluja niiden kehittämiseen. Niitä harjoitellaan ja toteutetaan leirien välisellä ajalla jokapäiväisessä arjessa.

Painopisteenä leiritysjärjestelmässä koulu ja opiskelu, elämäntaidot sekä urheilullinen kehittyminen

Leiripäivinä varataan aikaa koulutehtävien tekemiseen. Samalla nuori kasvaa itsenäiseen opiskeluun ja vastuun ottamiseen myös opintojen osalta. Koulujen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta opiskelut eivät pääse kärsimään leiritysten takia, leirille osallistumisen edellytys on opiskelujen hoitaminen laadukkaasti.

Myös nuoren urheilijan oman elämän hallintaa kehitetään leirien aikana. Psyykkinen valmennus, ravinto, uni ja lepo ovat urheilun näkökulmasta erittäin tärkeitä osa-alueita.

Urheilullinen kehittyminen on jakautunut monipuoliseen ominaisuuksien kehittämiseen ja lajiharjoitteluun. Motorisia perustaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia harjoitellaan ”Kasva urheilijaksi” -sisältösuositusten mukaan kaikkien lajien urheilijoiden kanssa. Lajitaitojen valmennuksesta huolehtivat eri lajien ammattivalmentajat.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy urheilijan polulla nuoruusvaiheessa menestystekijöitä, jotka mahdollistavat huippuvaiheen saavuttamisen; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.

Urheiluakatemiaohjelman koko yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä.

Haku yläkoululeirityksiin on käynnissä

Yläkoululeirityksiä järjestetään 11 urheiluopistolla. Haku ensi syksyn leireille on nyt käynnissä. Tutustu urheiluopistojen sivuihin ja lue lisää täältä.

Teksti: Suomen Olympiakomitea

Uusin numero