BMW Suomi aloittaa MP-alan työnjohdon koulutusputken

BMW Suomi uurtaa uraa kouluttamalla moottoripyöräalan työnjohtajia. Aiemmista, autopuolen kehitysprojekteista saatujen hyvien kokemuksien perusteella oli varsin luonnollista, että myös BMW Motorradille räätälöitiin oma koulutusputki. BMW Suomi on aiemmin tehnyt reilun kuuden vuoden ajan yhteistyötä Kehitysjohdon kanssa kehittämällä valtuutettujen BMW ja MINI Service verkostojen työnjohtajia ja varaosamyyjiä hallitsemaan työskentelyn erittäin korkealaatuisten automerkkien parissa. – Moottoripyörä-alalla on aiemmin keskitytty lähes pelkästään mekaanikkojen tekniseen kouluttamiseen. Jotta asiakkaiden kasvaneeseen vaatimustasoon voidaan tulevaisuudessa vastata, niin se edellyttää myös alan työnjohdolta osaamista, johon aiemmin ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Nyt alkaneen koulutusputken aikana pyrimme antamaan valtuutetulle BMW Motorrad Service huoltoverkostolle entistä paremmat työkalut oman toimipistekohtaisen huoltoprosessin hallintaan ja kehittämiseen, kertoo Kehitysjohto Oy:n kouluttaja Tuomas Lehtonen. Asiakastyytyväisyys ja sen jatkuva kehittäminen on viime vuosina ollut asia, johon koko BMW Groupissa on kiinnitetty erityistä huomiota. Nyt alkanut työnjohdon koulutusputki tarjoaa loistavan mahdollisuuden päästä seuraamaan ja ennen kaikkea kehittämään koko verkoston nykyistä toimintaa asiakaspalvelun ydinalueilla. BMW Suomi aloitti viime vuonna moottoripyörien myynnin nettipohjaisen asiakastyytyväisyyskyselyn ja tämän vuoden alussa vastaava kysely käynnistettiin myös huollon puolella. Vaikka nykyiset asiakastyytyväisyystulokset ovatkin olleet vertailukelpoisia muihin Pohjoismaihin ja autopuoleen verrattuna, niin siitä huolimatta kehittämistä löytyy aina. – Olemme tämän vuoden aikana saaneet huollon puolelta satoja arvokkaita vastauksia, joista suuri kiitos kuuluu aktiivisille BMW-asiakkaillemme. Nyt saatujen vastauksien perusteella pystymme keskittymään niihin asioihin, jotka yksittäisten toimipisteiden kohdalla vaativat eniten huomiota. Tätä kautta voimme koko verkostona palvelulla asiakkaitamme tulevaisuudessa entistä paremmin. Ryhmässä mukana oleville henkilöille tarjotaan mahdollisuus siirtää koulutuksen opit heidän päivittäiseen toimintaansa ja saavutettuja tuloksia tulemme seuraamaan yksittäisten toimipisteiden ja koko maan osalta läpi koko koulutusputken, jatkaa BMW moottoripyörien jälkimarkkinointipäällikkö Sampsa Lönnqvist. Marraskuussa alkanut työnjohdon koulutusputki koostuu useista kahden päivän koulutusjaksoista, koulutusjaksojen välissä itsenäisesti tehtävistä tutkintotehtävistä sekä normaalityön ohessa suoritettavasta näyttötutkinnosta. Ajallisesti koulutusputki tullaan toteuttamaan seuraavien 1½ vuoden aikana.

Uusin numero