Uuden moottoripyörän hinnassa tuplasti autoveroa suhteessa päästöihin


SMOTO vaatii: Moottoripyörien autoverotus on muutettava CO2-päästöpohjaiseksi ja samalle tasolle kuin autojen.

Suomen Motoristit ry on tutkinut moottoripyörien CO2-päästöjä ja niiden autoveron tasoa suhteessa päästöihin. Suomalainen motoristi maksaa uudesta pyörästä korkeaa autoveroa, mutta tutkimuksessa selvisi myös se huolestuttava asia, että veron määrä suhteessa pyörien CO2-päästöihin on erittäin korkea. Uuden moottoripyörän ostaja maksaa autoveroa noin tuplasti sen, mitä vastaavan CO2-päästötason henkilöautosta menee autoveroa.

Vaikka autojen verotusta on alennettu useampaan otteeseen erityisesti vähäpäästöisten osalta, moottoripyörien osalta näin ei ole toimittu, mikä on erittäin kummallista varsinkin, kun huomioidaan se, että uusien moottoripyörien pakokaasujen haitallisten aineiden päästöt ovat samalla tasolla ja niiden CO2-päästöt (= polttoaineen kulutus) alempia kuin henkilöautoilla.

Autojen osalta EU:n uusi WLTP päästömittaustapa on ollut käytössä 1.9.2018 lähtien. Moottoripyörissä vastaavan tasoinen WMTC-testijärjestelmä on ollut käytössä jo vuodesta 2016 alkaen. Se tuli Euro 4 -normin myötä, joka päästövaatimuksiltaan vastaa kutakuinkin autojen Euro 6 -normia.

Koska autojen mittaustapa on uusi, saatavilla ei ole vielä muita kuin vanhan, epäluotettavaksi todetun, NEDC-mittaustavan mukaisia arvoja. Niiden mukaan uusien rekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö oli 119 g/km vuonna 2017 ja 116 g/km kuukausina 1-6/2018. WLTP-testimenetelmän mukaiset arvot nousevat tutkimuslaitosten arvioiden mukaan NEDC-mitatuista 15-25 %.

SMOTOn tutkimuksen mukaan kuukausina 1-7/2018 uusien rekisteröityjen moottoripyörien keskimääräinen CO2-päästö oli 101 g/km ja 10 eniten myydyn mallin rekisteröityjen CO2-päästö oli keskimäärin 85 g/km.

VTT:n Lipasto-laskentajärjestelmän mukainen kaikkien moottoripyörien keskimääräinen CO2-
päästö liikenteessä oli 107 g/km ja henkilöautojen 151 g/km. Moottoripyörien CO2-päästöjen
voidaan arvioida olevan 20-40 % alempia kuin henkilöautoilla.

Moottoripyörät ovat keskimäärin selvästi vähäpäästöisempiä kuin henkilöautot, eikä ole estettä sille, miksi moottoripyörien verotus ei voisi olla CO2-pohjainen, kuten henkilöautoilla.

Siten SMOTO vaatii, että uusien moottoripyörien autovero tulisi pikimmiten muuttaa CO2-pohjaiseksi ja samalle tasolle kuin henkilöautoilla.

Moottoripyörille voidaan lisäksi soveltaa suoraan henkilöautojen verotaulukoita. Käytettynä maahan tuotaville moottoripyörille tulee syrjimättömyyden vuoksi käyttää korkeintaan pyörän rekisteröintihetken verotaulukon mukaista veroprosenttia, SMOTO esittää.

Uusin numero