Tieliikennelakiin esitettävät tiukennukset uhkaavat taas moottoripyöräilyä

Suomen Motoristit ry antoi asiantuntijalausuntonsa Hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi maaliskuussa. SMOTO kiinnitti huomiota seitsemään (7) eri kohtaan, joista se oli erityisen huolestunut.

Nämä olivat moottoripyörien renkaitten kulutuspintavaatimukset, matkustajan kuljettaminen moottoripyörällä, moottoripyörän perävaunua koskevat asiat, moottoripyörän rinnalle pysäköiminen, lapsen kuljettaminen moottoripyörällä, hallinnollisen sanktion käyttöönotto sekä ajokiellon käyttäminen hallinnollisen sanktion lisäksi.

– Hallinnollisia sanktioita on perusteltu tuomioistuimien työmäärän vähentämisellä. Esitys siirtää näyttövelvollisuuden ja todistustaakan ajoneuvon haltijalle, ja sen vuoksi esitämme, että lakiesityksestä pyydetään perustusvaliokunnan lausunto, toteaa Suomen Motoristit Ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

– Esitys korostaa ajokiellon määräämistä turvaamistoimena, jolloin se on käytännössä lisärangaistus, ja silloin ristiriidassa Ne bis in idem -periaatteen kanssa. Ajokiellon liittämistä hallinnolliseen sanktioon pitää harkita huolellisesti sen vuoksi.

Moottoripyörien renkaiden kulutuspintavaatimus on 1 millimetri, mutta se haluttaisiin korottaa 1,6 millimetriin ”paremman ajopidon” vuoksi. Moottoripyörien renkaat eroavat autonrenkaista siinä, ettei niiden urasyvyydellä ole merkitystä pidon kannalta. Urat toimivat lähinnä kulutusmittareina. Suomen Motoristit ry esittää, että moottoripyörien renkaiden kulutuspintavaatimus säilytetään nykyisessä 1 mm:ssä.

Esityksessä rajataan moottoripyörän sallittu henkilölukumäärä rekisteriin merkittyyn. Tämä on tiukennus nykykäytäntöön. Valmistajien mukaan luku on pyörästä riippuen 1-2, mutta Suomessa määräksi merkitään 1. Muutos kaksipaikkaiseksi vaatii muutoskatsastuksen, joka on hankalaa.

Nykylainsäädäntö sallii matkustajan kuljettamisen, joten esitämme, että nykyinen järkevä käytäntö säilytetään poistamalla esityksestä lause ”Rekisteriin merkittyjä henkilölukumääriä ei saa ylittää”.

Perävaunua hinattaessa moottoripyörän rekisterikilpi pitäisi siirtää perävaunun taakse, vaikka sitä ei voi tehdä ilman työkaluja. SMOTO esittää, että vaatimuksesta luovutaan tai annetaan mahdollisuus kohtuullisin kustannuksin hakea perävaunulle oma tai moottoripyörän kaksoiskilpi.

Lisäksi moottoripyörän ja jousitetulla akselistolla varustetun perävaunun yhdistelmälle tulisi sallia 100 km/h maksiminopeus kuten autoillekin.

– Esityksessä sallittaisiin ajoradan reunan suuntainen pysäköinti moottoripyörän rinnalle, mutta yli 300-kiloisen moottoripyörän siirtäminen auton takaa voi olla vaikeaa, ja rinnalle pysäköiminen saattaa estää pääsyn pyörän luo siten, että sen saisi pois sivutuelta ja että sitä pystyisi liikuttamaan, Marja Kuosmanen selventää.

Suomen Motoristit ry esittää, että pysäköinti moottoripyörän rinnalle ajoradan reunan suuntaisesti yksiselitteisesti kielletään.

Esityksessä vaaditaan mopojen ja moottoripyörien lasten kuljettamiseen tarkoitettujen turvalaitteiden osalta sellaista, mitä ei ole standardeissa määritelty, toisin kuin autojen osalta. Tällaisista turvalaitteista ei ole laadittu EU- tason tai kansallisia vaatimuksia, mikä jättäisi liikaa tulkinnanvaraa soveltamiseen käytännössä.

Lisäksi peräkkäisissä pykälissä on ristiriita. 95§ esittää lasten kuljettamisen rajaksi ikää (15 vuotta), kun taas edellinen 94§ esittää rajaksi pituutta (135 cm). Tämä aiheuttaa epäselvyyttä ja tulkinnanvaraa tieliikennelain noudattamisessa.

Suomen Motoristit ry toteaa, että tällaisia epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia on lähtökohtaisesti alettu tieliikennelain kokonaisuudistuksessa poistamaan, ei lisäämään.

SMOTO esitteli näkemyksiään lakiuudistuksesta eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle helmikuun lopulla, ja sai kiitosta asiantuntemuksestaan valiokunnan puheenjohtaja Ari Jaloselta, joka totesi, että ”juuri tämän takia asiantuntijoita kuullaan lakeja arvioitaessa – jopa motoristille tuli uusia näkökulmia asiaan”.

Uusin numero