Suomen Moottoriliiton ajajalisenssien hinnat laskevat vuodelle 2014

Lisenssihintojen lasku on vakuutusyhtiö OP-Pohjolan kanssa käytyjen neuvottelujen tulos, mutta myös tapaturmista maksettujen korvausten määrä on pienentynyt, mikä vaikuttaa vakuutustuotteen hintaan.

Nuorisolajit -lisenssin hinta on tulevalla kaudella 130 euron sijaan 120 euroa ja rajoitetun lisenssin hinta laskee 196 eurosta 170 euroon. Kalliimman Kaikki lajit -lisenssin hinta putoaa 442 eurosta 400 euroon. Lajiliiton osuus lisenssin hinnasta on 120 euroa kuluvan vuoden 100 euron sijaan. Lisenssin tapaturmavakuutuksen osuus onkin edullisimmillaan moneen vuoteen.

Erityisesti kelkkalajeista Snowcross on hyötynyt olennaisesti viime vuosien tapaturmien vähenemisestä ja laji on siirtynyt vuoden 2013 alusta edullisemman Rajoitetun -lisenssin piiriin. Snowcrossissa vaaditun lisenssin hinta on pudonnut viimeisen kahden vuoden aikana reilusti.

Nuorisolajit -lisenssin ja Rajoitetun -lisenssin kertalisenssit pysyvät samanhintaisena, mutta kalliimpi 130 euroa maksanut Kaikki lajit-kertalisenssi maksaa tulevalla kaudella 110 euroa.

Lisenssien tuoteseloste julkaistaan syksyn aikana SML:n verkkosivuilla ja lisenssit tulevat myyntiin joulukuun alkupuolella.
 

Uusin numero