SML:n ohjeita omaehtoiseen harjoitteluun moottoriradoilla ja harjoittelualueilla

Tällä hetkellä elämme poikkeuksellista aikaa koko Suomessa. Kaiken huolen keskellä on tärkeää, että meillä on edelleen mahdollisuus löytää arkeemme iloa rakastamamme moottoriurheilun parissa. On vain löydettävä ne toimintamallit, joiden myötä voimme edelleen nauttia moottoriurheilutoiminnasta ja samalla kunnioittaa annettuja määräyksiä. Huolelliset toimenpiteet ovat tärkeitä läheistemme ja kanssaihmistemme terveyden varmistamiseksi.


Kerhotoiminta ja ajamisen tuoma hyvä olo sekä mahdollisuus irtautua hetkellisesti arjen rutiineista, on nyt koronaepidemian keskellä entistäkin tärkeämpää. Epidemia ja valmiusajan tuomat vaikeudet poistuvat kevään edetessä kohti kesää ja SML:n lajiryhmät ovat jo aloittaneet kesän kilpailukalenterien valmistelut ajalle, jolloin rajoitukset vihdoin puretaan. Kesän kilpailukausi 2020 on se, mitä me kaikki odotamme!

Tämän ohjeen myötä SML pyrkii antamaan ohjeistusta radalla tapahtuvan oma-aloitteisen harjoittelun mahdollistamiseksi vallitsevat määräykset ja tartuntariskit huomioiden. Radat voivat siis toistaiseksi olla auki, mutta tapahtumia ja kokoontumisia ei saa järjestää. Omaehtoinen ja vastuuntuntoinen harjoittelu on avainsana.

Koronaepidemiaan tulee suhtautua vakavasti ja määräykset on huomioitava niiden vaatimalla vakavuudella. SML:n tulee toiminnassaan kuitenkin myös pyrkiä edistämään lajiemme harrastamista ja sitä tällä ohjeella tavoitellaan.

Olympiakomitea ja urheiluyhteisö ovat linjanneet, että ulkona tapahtuva omaehtoinen harjoittelu on toistaiseksi edelleen sallittua ja suotavaa ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Valtioneuvoston ja THL:n ohjeistuksia on kuitenkin noudatettava tarkasti. Radoilla voi toistaiseksi harjoitella omaehtoisesti ja ratojen ylläpitäjien on huomioitava vallitseva tilanne, annetut määräykset ja kiellot. Rata-aluetta käyttäviä harjoittelijoita on myös tiedotettava poikkeustilanteen olosuhteista ja määräyksistä.

Nämä ohjeet ovat voimassa toistaiseksi elleivät viranomaiset muuta ilmoita ja niitä päivitetään SML:n verkkosivuille sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.Terveyttä ja kesäkauden odotusta kaikille!

Suomen Moottoriliitto

Asiasta aikaisemmin julkaistua:

Uusin numero