SML: liikennevakuutuslain uudistaminen ja lausunnon jättäminen ministeriölle

Aikaisempien osanottajien lisäksi palaveriin osallistui myös Vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön edustaja.

Liikennevakuutuslain uudistamiseksi annettava lausunto on viimeisiä tarkennuksia vaille valmis ja se tullaan jättämään ministeriölle lausuntoajan päättymiseen 25.2 mennessä, todetan SML:n tiedotteessa.

Keskustelua käyneet tahot olivat yksimielisiä lausunnon linjauksista. Nykyisen lainsäädännön ongelmien ratkaisemisella pyritään helpottamaan harrastajien ja kilpailijoiden vakuutuksiin liittyviin epäselvyyksiin.
 

Uusin numero