SM-osakilpailujen järjestäjille infotilaisuus 24.4.

Motocrossin C-luokkien ja SM-luokkien kerhojoukkuekilpailu järjestetään 18.-19. syyskuuta Tampereen Motocross ry:n (TamMC) isännöimänä. Kilpailun hakuaika päättyi helmikuun viimeisenä päivänä, jolloin ainoastaan TamMC oli hakenut kilpailua.

Infotilaisuus Turussa

Lajiryhmä pitää SM-osakilpailujen järjestäjille infotilaisuuden Turussa 24. huhtikuuta kello 16:00 alkaen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös kansallisten kilpailujen järjestäjät. Tilaisuudessa käsitellään muun muassa:
– lajiryhmä ja sen työnjako
– sääntömuutokset
– kilpailukalenteri ja kilpailuformaatit
– kilpailujen valvojat
– kilpailupäivien aikataulut
– ajajakokousten järjestäminen
– äänenmittaus ja sanktiot äänien ylittämisestä
– varikkojärjestelyt
– rataluokitusvaatimukset
– mainonta ja markkinointi
– SM-supercrossin televisiointi

Kilpailun järjestäjien tulee ilmoittautua infotilaisuuteen 16. huhtikuuta mennessä Suomen Moottoriliittoon Sirpa Räsäselle (sirpa.rasanen@sml.slu.fi). Tilaisuuden tarkempi pitopaikka ilmoitetaan myöhemmin. Turussa järjestetään tilaisuuden kanssa samana viikonloppuna kaksipäiväinen kansallinen kilpailu.

Rataluokitukset kuntoon

Muutamia vuosia sitten aloitettu ratojen luokittelu jatkuu edelleen. Kilpailujen järjestäjiä kehotetaan tarkistamaan oman ratansa rataluokituksen voimassaolo ennen kilpailun järjestämistä. Kilpailualueen tulee myös olla edelleen rataluokituksen mukaisessa kunnossa.

Kerhojen tulee kolmen vuoden välein pyytää radantarkastus lajiryhmältä. Lajiryhmä tarkastaa radan joko itse tai osoittaa pätevän tahon radan tarkastamiseen. Jos radan luokittelu on mennyt umpeen, tulee vähintään kuukautta ennen kilpailua suorittaa radan tarkastus. Rata on tarkastettava kesäolosuhteissa. Kerhon tulee laatia radasta ratapiirros tarkastajan käyttöön, ratapiirros liitetään ratatarkastuspöytäkirjaan. Kilpailulupa voidaan peruuttaa radoilta, joita ei ole luokiteltu.

SML:n ja sen jäsenseurojen ensisijaisena tavoitteena on pitää huolta siitä, että ratojen turvallisuus on otettu huomioon ajajien, yleisön ja toimitsijoiden kannalta mahdollisimman hyvin.

Äänenmittaus ”vanhan” säännön mukaisesti

Lajiryhmä on päättänyt, että kaudella 2010 kilpailuissa tehtävästä äänenmittauksesta tehdään erillinen ohje kilpailunjärjestäjien käyttöön. Kaikissa kilpailuissa tulee suorittaa äänenmittaus sääntöjen mukaisesti ja yhdenmukaisin menetelmin.

Kansainvälinen Moottoriliitto (FIM) käyttää tänä vuonna uudenlaista äänenmittaustapaa, mutta Suomessa mennään ainakin tämä vuosi viime vuoden tapaisella mittausjärjestelmällä.

Uusin numero