Omavalmisteiden rekisteröinti mahdolliseksi

Tiukat päästörajoitukset ovat aiemmin olleet vaikeuttamassa omavalmisteisten moottoripyörien rekisteröintiä. Vaikka teoriassa rekisteröinti Suomeen on ollut mahdollista, on vaaditun päästötason todentamisen vaikeus käytännössä estänyt rekisteröinnin.

Tammikuun alusta 2016 voimaan tuleva valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta parantaa tilannetta huomattavasti. Asetus pitää nimittäin sisällään merkittävän helpotuksen omavalmisteisten moottoripyörien päästövaatimuksiin.

– Jatkossa omavalmisteiden päästövaatimuksiin sovelletaan Euro 1 –tasoa, joka voidaan todentaa katsastusaseman päästömittauksessa, toteaa Liikenne- ja viestintäministeriön yli-insinööri Maria Rautavirta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin johtava asiantuntija Erik Asplund pitää asiaa varsin suoraviivaisena, vaikka Trafi ei ole vielä asetuksen tulkintaohjetta antanutkaan.   

– Päästöjen osoittamistavat on säädetty eri päästötasoille ja niille on omat mittaustapansa. Tarkoitus on, että jatkossa omavalmisteiden suhteen selvitään käytön aikaisella mittauksella, eli raskaita laboratoriotestejä ei tarvittaisi enää, Asplund kertoo.

MMAF:n lakiasiantuntija Teemu S. Lindfors pitää uutta asetusta merkittävänä askeleena kohti omavalmisteiden saamista tieliikenteeseen, mutta ei vielä kohota maljaa voiton merkiksi. 

– Työtä on vielä muihin määräyksiin liittyvien asioiden osalta. Olemme toimittaneet Trafille oman ehdotuksemme, mutta valitettavasti sitä ei ehditty käsittelemään tämän vuoden puolella, Lindfors kertoo. 

Omavalmisteisille L-luokan ajoneuvoille myönnetään vuosittain enintään 150 runkonumeroa. 

Uusin numero