MX-melupäästöarvot on päivitetty

Mittaukset olivat jatkoa vuonna 2008 aloitettuun ympäristöhankkeeseen, jonka yhteydessä on tehty yhteistyötä muun muassa AKK-Motorsportin ja Ympäristöministeriön kanssa.

Koska FIM:n ja SML:n säännöissä määritellyt motocrossin melurajat ovat kiristyneet viimeisen neljän vuoden aikana, oli tärkeää päivittää olemassa olevat lähtöarvot jälleen todellisuutta vastaavalle tasolle, jolloin ympäristölupahakemuksiin liitettävät melumallinnukset kuvaavat paremmin tämän hetkistä tilannetta.

Oletuksena oli, että useamman desibelin pudotus 2 metrin maksimimittausrajoissa näkyisi myös konkreettisena melupäästön muutoksena SML:n MX-kilpailuissa.

Salon mittaukset toteutettiin vastaavalla tavalla kuin vuoden 2009 mittaukset (Pro Gradu saatavilla oheisen linkin kautta) ja tulokset osoittavat, että kiristyneet rajat ovat vaikuttaneet olennaisesti erityisesti MX1 -luokan melupäästöihin kilpailutoiminnan melupäästöä (LWA) alentavasti.

Nyt tehtyjen mittausten perusteella ero vuonna 2009 mitattuihin melupäästöihin on jopa 4 dB:ä pienempi. Myös MXJ- luokan päästöissä on havaittavissa selvä muutos ja päästö on pienentynyt 2 dB.

Nyt julkaistu SITO:n laatima raportti on vapaasti kaikkien käytettävissä ja se on saatavilla SML:n verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös aikaisempaa tutkimusmateriaalia ympäristötyöhön liittyen.

Mittausten loppuraportti:
http://www.moottoriliitto.fi/?x18689=1228817

Vuoden 2010 Pro Gradu-tutkimus:
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120021/

Uusin numero