Motoristien edunvalvontatyö tuottaa tulosta: Harley-Davidson Club Finland ry mukaan SMOTOon

– Takana on pitkä ajanjakso, ettemme ole olleet Suomen Motoristit ry:n jäsenenä. Katsoimme kuitenkin, että tilanteet muuttuvat ja ajat muuttuvat. SMOTOn organisaatio on myös muuttunut. He tekevät hyvää ja tärkeää edunvalvontatyötä, ja H-DCF haluaa olla mukana tässä työssä. SMOTOn toiminta palvelee erittäin suurta osaa meidän jäsenistöstämme, joten miksi emme haluaisi olla mukana, kysyy Harley-Davidson Club Finlandin pesidentti Mika J. Saloranta.

– Mietin myös sitä, että kun tuomme yli 6600 jäsentä lisää SMOTOon, niin sen painoarvo kasvaa ja voimistuu merkittävästi.

SMOTOn tekemä kokonaisvaltainen motoristien edunvalvonta on yksi liittymisen perussyitä. Esimerkiksi se työ, minkä se on tehnyt ettei moottoripyöriä tarvitsisi katsastaa Suomessa tai vaikkapa moottoripyörien rakentamisen vaikeuksien helpottamiseksi.

Mutta kyse on laajasta skaalasta. SMOTO on motoristien puolta pitävä organisaatio, jolla on hyvät yhteydet eduskuntaan ja on mukana edunvalvonnassa Euroopan tasollakin Saloranta pohtii.

– Aiomme ilman muuta olla aktiivisesti mukana SMOTOn toiminnassanyt, kun meidät on hyväksytty jäseniksi. Katsotaan ajan kanssa, miten haluamme osallistua. Omalta jäsenistöltämme tulee varmasti hyviä ajatuksia siitä miten olemme mukana, ja mitä asioita pitäisi ajaa, Mika Saloranta uskoo.

– Motoristien verkostoituminen ja yhtenäisen kentän merkitys ovat edunvalvonnan tärkeimpiä kulmakiviä. SMOTOssa verkostoitumisen tarve on tiedostettu jo pitkään, ja viimeisten viiden vuoden sisällä on asian edistämiseksi tehty paljon töitä ja toiminnan muutoksia, tekemisen fokus on motoristien edunvalvonnassa, kertoo SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.

– H-DCF on valtakunnallinen toimija, jäsenmäärältään iso sekä vaikuttava merkkikerho. Sen liittyminen SMOTOon on osoitus ja kiitos tekemämme edunvalvontatyön tuloksista, oikeasta suunnasta ja merkityksestä.

Lisäksi HDCF vahvistaa valmiuksiamme ja resurssejamme toimia motoristien edunvalvonnan vaikuttajana merkittävästi myös jatkossa. Yhä harvempi yhdistys voi sanoa, että jäsenmäärämme on kasvussa, me SMOTOssa voimme iloksemme näin todeta. Meihin on liittynyt ja on liittymässä lisää motoristeja ja moottoripyöräkerhoja, nimenomaan edunvalvonnan tulosten ja tekemisen

myötä. SMOTOsta on tullut edunvalvoja, Kuosmanen iloitsee.

Uusin numero