Motoristien edunvalvonta toimii – tieliikennelain uudistuksesssakin

– Saimme läpi osan ehdotuksistamme, osaa emme, mutta edunvalvontatyömme jatkuu ja olemme taas mukana puolustamassa motoristien etuja silloin kun meitä tarvitaan, linjaa SMOTOn puheenjohtaja Marja Kuosmanen.
 
Asiantuntijalausunnossaan SMOTO kiinnitti huomiota seitsemään kohtaan, joista se oli erityisen huolestunut.
 
Näitä olivat moottoripyörien renkaitten kulutuspintavaatimukset, matkustajan kuljettaminen moottoripyörällä, moottoripyörän perävaunua koskevat asiat, moottoripyörän rinnalle pysäköiminen, lapsen kuljettaminen moottoripyörällä, hallinnollisen sanktion käyttöönotto sekä ajokiellon käyttäminen hallinnollisen sanktion lisäksi.
 
SMOTOn läpi saamia asioita olivat ensinnäkin renkaiden minimikulutuspinnan säilyminen 1,0 millimetrissä. 
 
Renkaiden urasyvyys tulkitaan ”pääurista”, joilla tarkoitetaan leveitä uria kulutuspinnan keskialueella noin 3/4 leveydellä kulutuspinnasta. Moottoripyörän renkaissa ei aina ole kuvioita renkaan keskialueella. 1,6 mm minimi kulutuspintavaatimus olisi tarkoittanut sitä, että esimerkiksi moottoripyörän eturenkaassa, jossa uutena on vain. n. 4-5 mm kulutuspintaa, olisi renkaan vaihtoväli lyhentynyt merkittävästi. Kulutuspinnan urilla ei ole MP-renkaassa niin isoa merkitystä kuin autonrenkaassa. 
 
Toiseksi pysäköinti moottoripyörän rinnalle on kielletty. Kolmas läpimennyt asia on se, että moottoripyörän ja jousitetulla akselistolla varustetun perävaunun yhdistelmälle suurin sallittu nopeus nousee jatkossa 100 km/h kuten autoillakin on.
 
– Merkittävä tavoite saavutettiin myös, kun hallinnollinen sanktio eli liikennevirhemaksu meni läpi, mutta muutettuna. Perustuslaki-, Laki- ja Liikennevaliokunnat tekivät merkittäviä tarkennuksia käänteisen todistustaakan välttämiseksi ja viranomaisen todistusvastuun suhteen. Esimerkiksi automaattivalvonnasta lähetetyn liikennevirhevirhemaksun saajalle on toimitettava kuva, josta rikkomuksen tekijän voi tunnistaa, Marja Kuosmanen toteaa.
 
Läpi ei mennyt SMOTOn ajama käytäntö, jossa moottoripyörän matkustajaluvuksi merkitään pyörästä riippuen 1-2 valmistajan määritelmän mukaan. Suomessa määräksi merkitään tässä tapauksessa vain yksi. Muutos kaksipaikkaiseksi vaatii muutoskatsastuksen. ”Rekisteriin merkittyjä henkilölukumääriä ei saa ylittää” -kohta siis säilyi.
 
Lakiesityksen perusteluissa oli maininta siitä, että moottoripyörän kilpi tulisi siirtää siihen kytkettyyn perävaunuun, mutta itse laissa tätä ei mainittu. Moottoripyörän perävaunun rekisterikilven siirtoon ei siten tullut selvyyttä. Oletettavasti Trafi antaa asiasta määräyksen aikanaan. Todennäköisesti kilpi pitää siirtää tai hankkia lisäkilpi, jos perävaunu peittää pyörän kilven.
 
Toinen kohta, missä SMOTO ei saavuttanut tavoitettaan, oli se, että pykälien 94 & 95 135 cm / 15-vuotias -merkintöjä ei yhtenäistetty ja maininnat turvalaitteista säilyivät.
 
Ristiriita peräkkäisten pykälien välillä siis säilyy. Pykälä 95 esittää lasten kuljettamisen rajaksi ikää (15 vuotta), kun taas edellinen 94 pykälä esittää rajaksi pituutta (135 cm). Tämä aiheuttaa epäselvyyttä ja tulkinnanvaraa tieliikennelain noudattamisessa.
 
Turvalaitteiden osalta vaaditaan lasten kuljettamisessa mopojen ja moottoripyörien kyydissä sellaista, mitä ei ole standardeissa määritelty, toisin kuin autojen osalta. Tällaisista turvalaitteista ei ole laadittu EU- tason tai kansallisia vaatimuksia, mikä jättää liikaa tulkinnanvaraa soveltamiseen käytännössä.
 
– Suomen Motoristit ry on tyytyväinen uuteen lainsäädäntöön niiltä osin kuin sen ehdottamat muutokset on huomioitu, mutta on huolissaan siitä, että tällaisia epätarkkuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia jää lainsäädäntöön, puheenjohtaja Marja Kuosmanen kertoo.
 
SMOTO esitteli näkemyksiään lakiuudistuksesta eduskunnan Liikenne- ja viestintävaliokunnalle helmikuun lopulla.
 
Laki on hyväksytty presidentin esittelyssä 10.8. ja se astuu voimaan 1.6.2020.
 
Lisätietoja: Suomen Motoristit ry:n puheenjohtaja Marja Kuosmanen, puh 050 406 4046.

Uusin numero