Mopon virittämisestä kiinni jääminen kallista

Mopoilun suosio on kasvanut viime vuosina rajusti nuorten keskuudessa. Samalla onnettomuuksissa loukkaantuneiden mopoilijoiden määrä on 2,5-kertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Vanhempia kehotetaan nyt keskustelemaan lastensa kanssa mopoilun säännöistä ja turvallisuudesta.
Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien mukaan riskitekijöitä kuolemaan johtaneissa mopo-onnettomuuksissa ovat vähäinen ajokokemus, alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, liian suuri tilannenopeus, viritetyllä mopolla ajaminen ja kypärän käyttämättömyys tai virheellinen käyttö.

Mopo-onnettomuudet sattuvat usein risteyksissä. Myös suistumisonnettomuudet ovat yleisiä.

Mopon virittämisestä tuntuvat seuraukset
Mopon suurin sallittu nopeus on 45 kilometriä tunnissa. Mopon virittäminen on mopon muuttamista erilaisilla osilla niin, että sillä voi ajaa sallittua nopeutta kovempaa. Viritetyllä mopolla tieliikenteessä ajaminen on laitonta. Nopeuden kasvaessa havaintojen teko ja reagointi äkkitilanteisiin vaikeutuvat ja jarrutusmatka pitenee.

Virittämisestä kiinni jäämisen kustannukset voivat olla yli tuhat euroa. Virittämisestä sakotetaan. Viritetty mopo katsotaan moottoripyöräksi, jolloin siitä on maksettava autovero. Moottoripyörästä on lisäksi maksettava korkeampi liikennevakuutusmaksu kuin moposta.

Seurauksena voi olla myös ajokielto ja moottoripyörän tai auton ajokortin lykkääntyminen.

Pohjoismaisena yhteistyönä tehdyssä tutkimuksessa lähes puolet suomalaispojista ja noin 15 % tytöistä kertoi moponsa olevan viritetty. Viritetyllä mopolla ajaneista yli 80 prosenttia ilmoitti, että heidän vanhempansa tietävät lastensa mopon olevan viritetty. Pojat virittävät yleensä moponsa itse. Tytöistä yli puolet vastasi, että heidän vanhempansa olivat virittäneet mopon.

Lähes puolet suomalaispojista sanoi moponsa kulkevan yli 60 km/h ja viidennes ilmoitti nopeudeksi yli 80 km/h. Tutkimukseen osallistui Suomesta 797 peruskoulun yhdeksäsluokkalaista.

Vanhemmilla vastuu lastensa turvallisuudesta

Liikennealan toimijat lähettävät huhtikuussa kirjeen noin 66 000:lle mopoilijan vanhemmalle. Vanhempien toivotaan keskustelevan lastensa kanssa turvallisesta mopoilusta. Liikennesäännöt tulee tuntea ja niitä noudattaa. Mopon kuljettajan ja matkustajan pitää käyttää kypärää. Virittäminen ja alkoholi eivät kuulu mopoiluun. Mopokoulutus voisi myös olla kotona sovittu ehto mopon saamiselle.

Kirje on osa Käännä pää -hanketta, joka viestii turvallisen mopoilun puolesta. Kevään aikana verkossa on mahdollisuus kysyä ja keskustella mopoilusta asiantuntijoiden kanssa. Toukokuussa järjestetään mopoaiheisia tapahtumia kouluissa eri puolilla maata.

Loukkaantumiset lisääntyneet
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2009 kuoli 10 ja loukkaantui 1124 mopoilijaa. Mopoilijoiden henkilövahingot lisääntyivät vuonna 2009 suhteessa enemmän kuin mopojen määrä.

Kuolonuhrien määrä on pysynyt viime vuosina melko samana, mutta poliisin tietoon tulleiden loukkaantuneiden määrä on lisääntynyt voimakkaasti vuoden 2002 jälkeen, jolloin loukkaantuneita oli 338. Kaikki loukkaantumiset eivät tule poliisin tietoon ja jäävät näin tilastojen ulkopuolelle. Tyypillisiä vammoja ovat raajojen murtuminen ja katkeaminen, päävammat ja sisäelinvammat.

Suomessa oli vuoden 2009 lopussa lähes 240 000 rekisteröityä mopoa. Mopojen määrä on lähes 2,5-kertaistunut kymmenessä vuodessa. Noin puolet nuorten ikäluokasta suorittaa mopokortin. Mopokortin saaminen edellyttää teoriakoetta.

Käännä pää -hankkeessa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi ja Liikennevakuutuskeskus. Yhteistyötä tehdään myös Suomen Vanhempainliiton kanssa.

Keskustelua

Poliisin ja Liikenneturvan asiantuntijat vastaavat nuorten mopoaiheisiin kysymyksiin:

IRC-Galleria ti 20.4. klo 18-19
Habbo Hotel to 22.4. klo 17-18

Mopoilusta voi keskustella:
www.poliisi.fi/suomi/facebook

Liikenneturvan asiantuntijat vastaavat mopoaiheisiin kysymyksiin kevään aikana:
www.suomi24.fi

Uusin numero