Mopokortin käsittelykoe liian vaikea – Ajo-opettajakaan ei selviä kokeesta

Liikenneopettajien mukaan mopokortin käsittelykoe muutettiin viime talvena liian vaaralliseksi. Käsittelykoe sisältää tällä hetkellä kolme tehtävää; hidasajon, hätäjarrutuksen sekä kaarreajotehtävän. Ongelma kokeessa on kaarreajotehtävä, jonka suoritus hyväksytään vain mikäli vauhti on riittävän kova, vaikka kyseinen mutka olisi loskainen tai jäässä.

Nopeusvaatimus tuli voimaan viime vuonna, ja se aiheutti talviaikaan kaatumisia ja loukkaantumisia. Myös Suomen Autokoululiitto ry. otti asiaan kantaa, ja vaati liikenteen viranomaista Traficomia muuttamaan nopeusvaatimusta keliolosuhteet huomioonottavaksi. Pieniä muutoksia kaarreajotehtävän keilojen metrietäisyyksiin tehtiin, mutta 30km/h nopeusvaatimuksen suhteen koevaatimus pysyi samana, ja koe on opettajien mielestä edelleen liian vaarallinen.

”On erikoista, että Traficom ei kuuntele meidän ammattilaisten viestiä, vaikka olemme heitä jo aiemmin lähestyneet”, sanoo oululainen liikenneopettaja Lari Mäkelä, joka on yrittänyt saada asiaan muutosta siitä lähtien, kun hän havaitsi uuden tehtävän vaarallisuuden viime talvena. Mäkelä on kuvannut vaaditut tehtävät hänen itsensä, eli alan ammattilaisen tekemänä, ja video osoittaa, ettei tehtävästä tahdo suoriutua talvioloissa edes opettaja.

Talvi on tulossa ja opettajat vaativat muutosta kokeeseen. Koe on liian vaarallinen ja ristiriidassa laissa määritellyn tilannenopeuden kanssa. Lain mukaan ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto ja keliolosuhteet. Nykyisessä käsittelykokeessa vaaditaan oppilaalta juuri päinvastaista ajonopeutta.

”Esimerkiksi Oulun seudulla talvikokeiden läpäisyprosentit olivat viime talvena 15% luokkaa. Kokeet hylätään koska oppilas ei aja talvella kaarteeseen riittävän lujaa. Kokeen vastaanottaja mittaa nopeuden tutkalla, ja jos nopeus ei ole riiittävän kova, koe hylätään. Oppilasta on siis käskettävä ajamaan kovaa, vaikka järki ja laki sanovat päinvastaista”, sanoo oululainen liikenneopettaja Lari Mäkelä.

Liikenneopettajien mukaan tilanteeseen on kaksi ratkaisua. Paras vaihtoehto olisi, että koe palautetaan samanlaiseksi kuin se oli vuosina 2011-2018, jolloin kokeessa otettiin huomioon keliolosuhteet. Mikäli tätä ei tehdä, olisi turvallisempaa, että mopon käsittelykokeita ei suoriteta talvella ollenkaan. Turvallisuuden tulee olla tärkein lähtökohta.

Liikenneopettajat perustivat syksyllä 2019 oman aktiiviryhmänsä, joka koostuu yli 200 liikenneopettajasta. Aktiiviryhmä syntyi ammattilaisten halusta tuoda esiin koulutukseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä puutteita ja tehdä niihin korjausehdotuksia.

Liikenneopettajien aktiiviryhmä / Lari-Jaakko Mäkelä (liikenneopettaja, Oulu)

Videot käsittelykoetehtävistä:

Vaarallinen koe: https://www.youtube.com/watch?v=1keo8CmNkb8

Koe liian pienten muutosten jälkeen, kun edelleen liian vaarallinen: https://www.youtube.com/watch?v=C-U-uxS01XY

Uusin numero