Mopo- ja moottoripyörästrategian valmistelu käynnissä

Lisäksi strategiassa pyritään nostamaan esiin keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vision toteuttamiseksi. Lausuntojen määräaika on 30. syyskuuta 2018.

Strategian tarkastelukokonaisuudet koskevat mopojen ja moottoripyörien käyttöä ja sääntelyä sekä automaation vaikutuksia ja tiedon hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä. Keskeisessä roolissa työssä ovat myös liikenneturvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin liittyvät kysymykset. Molempia koskevat haastavat kansalliset tavoitteet, joiden saavuttaminen edellyttää tehokkaita kehittämistoimia myös moottoroitujen kaksipyörien osalta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on se, että vuonna 2030 Suomessa on erinomaiset edellytykset mopoilulle ja moottoripyöräilylle niin harrastus- ja liikkumismuotona kuin liiketoimintanakin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ajoneuvojen rakentamiseen ja muuttamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa pyritään keventämään.

Lisäksi edistetään mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden käyttämien palvelumuotojen kehittymistä digitalisaatio ja liikenteen palveluistumiskehitys huomioiden. Kohderyhmän tarpeet on huomioitu väyläsuunnittelussa, liikenneverkon kunnossapidossa sekä liikenne- ja asennekasvatuksen kehittämisessä.

Mopo- ja moottoripyörästrategia täydentää maaliskuussa 2018 valmistunutta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa. Myös parlamentaarinen liikenteen rahoitusta pohtinut työryhmä linjasi väliraportissaan 30.8.2017, että vähäpäästöisen kaksipyörästrategian laatimista tulee edistää. Laadittu strategian luonnos on osa tätä edistämistyötä.
 

Uusin numero