Moottoriratojen ympäristöluvan hakuohje on julkaistu

Hankkeen aloittamisen taustalla on olosuhdeasioiden olennainen merkitys moottoriurheilun tulevaisuudelle sekä jäsenistöltä saatu palaute ja tiedon tarve.

Tämä hanke on nyt saatu päätökseen ja uusi ohjeistus on julkaistu luvanhakijoiden ja käsittelijöiden tueksi. Nyt julkaistu ohje käsittelee ympäristönsuojelulain määrittelemää ympäristölupaa ja sen hakemista.

Ohjeeseen on pyritty saamaan kaikki tarpeellinen tieto sellaisessa muodossa, että kerhot voivat hyödyntää ohjetta omassa toiminnassaan.

On hyvä muistaa, että hankkeet ovat erilaisia ja vaatimukset luvan liitteiksi vaihtelevat hankkeen mukaan. Tärkeää on käydä keskustelua oman kaupungin ja kunnan viranomaisen kanssa.

Myös maastoliikennelain mukaisen luvan ohje on työnalla ja työ etenee syksyn ja vuoden 2014 aikana.

Ohjeistus on vapaasti kaikkien halukkaiden käytettävissä.

Ohje PDF-muodossa on ladattavissa linkin kautta.
http://www.moottoriliitto.fi/ymparistotyo/ymparistoluvan-hakuohje/

Lisätietoja on saatavilla ohjeen sivulta sekä SML:n toimistolta.
 

Uusin numero