Moottoripyörävalmistajat peräänkuuluttavat EU:lta realismia säännösten suhteen

ACEM (Association des Constructeurs Européens de Motocycles) toivoo Unionin tukevan kotimarkkinoilla toimivien valmistajien toimintaa sen sijaan, että niitä häirittäisiin suhteettomilla määräyksillä ja vaatimuksilla. Käynnissä oleva talouskurimus on iskenyt voimakkaasti juuri moottoripyöräteollisuuteen. ACEM:n huolena on, että tekeillä oleva L-luokan tyyppihyväksyntäasetus on suhteettoman vaativa jo nyt ahtaalla oleville valmistajille.

– Toivomme asetuksen säätäjien pohtivan realistisesti moottoripyöräteollisuuden kokoa ja resursseja suhteessa kaavailtuihin vaatimuksiin. Tiettyjen tyyppihyväksyntäasetusta koskevien seikkojen uudelleenarviointi on välttämätöntä, toteaa ACEM:n puheenjohtaja ja BMW-Motorradin johtoryhmän jäsen Hendrik von Kuenheim.  

ACEM esittää myös huolensa ulkomaankaupan esteenä olevien tullien ja kansallisten vaatimusten suhteen.

– EU:n tulisi pyrkiä saamaan kaikki globaalit toimijat samalle viivalle, von Kuenheim sanoo.

Tämän suhteen tärkeänä pidetään sitä, että eurooppalaisia teknisiä määräyksiä pyrittäisiin harmonisoimaan mahdollisimman pitkälti YK/ECE –normiston kanssa. ACEM:n näkemyksen mukaan tämä olisi ensisijaista kotimarkkinoinnin teknisen sääntelyn sijaan. Vain Eurooppaa varten kehitetyt tekniset asetukset eivät edesauta lainkaan EU:n sisäisiä valmistajia, vaan päinvastoin kuormittavat niitä rahallisesti ja muiden resurssien suhteen.
 

Uusin numero