Moottoripyörät olisi syytä sallia bussikaistoille

 Suomen Motoristien mielestä liikenteen paremman sujumisen, ruuhkien pienentämisen ja päästöjen vähentämisen vuoksi on järkevää ja perusteltua sallia moottoripyörillä ajaminen bussikaistoilla kaikissa Suomen kaupungeissa. Se toisi myös lisää tilaa autoille.
Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston puheenjohtaja Markku Eestilä (Kok) näkee kaupunkiliikenteen bussikaistojen avaamisen moottoripyörille hyvänä mahdollisuutena.
– Suhtaudun asiaan alustavasti myönteisesti. Jo tällä hetkellä mopot ja polkupyörät voivat ajaa bussikaistoja, joten ne voisi avata myös moottoripyörille. On kuitenkin huolehdittava siitä, etteibussiliikenne häiriydy.
Uudenmaan ELY-keskuksen insinööri Sami Mankonen on mukana Länsiväylän tiesuunnitteluhankkeessa ja pohtii, miten liikenne pitää järjestää, kun bussiliikenteen määrä tiellä vähenee Länsimetron käyttöönoton myötä.
– Asiasta saa helposti suuremman kuvan kuin se on, sillä kyse on lännen suuntaan kolmen kilometrin mittaisesta ja itään mentäessä vajaan kuuden kilometrin tienpätkästä.
– Kokeilun avulla saamme vastauksia erilaisiin kysymyksiin, kuten mitä se vaikuttaa bussien, taksi sekä pakettiautojen ja kuorma-autojen sekä vähäpäästöisten autojen liikennöinnin sujuvuuteen. Miten kokeilua jatketaan, laajennetaan, mitä muita ajoneuvoja pitäisi ottaa mukaan? Moottoripyörät eivät tällä hetkellä ole mukana selvityksessä, Mankonen kertoo.
– Asiaa arvioidaan viimeistään keväällä uudelleen.
Moottoripyörätutkija Janne Saarikoski on tehnyt aiheesta selvityksen. Siinä tutustutaan muun muassa Norjan käytäntöön, joka kansallisen moottoripyörästrategian mukaisesti mahdollistaa moottoripyörilläajon kaikilla bussikaistoilla koko maassa. Iso-Britanniassa jo 30 kaupungissa
sallitaan moottoripyörät bussikaistoille vuodesta 1995 alkaen. Lontoossa Westminster ja Transport for London sallivat hallitsemillaan kaduilla moottoripyörilläajon bussikaistoilla.
Englannissa tehtyjen tutkimusten mukaan vaikutukset olivat enimmäkseen myönteisiä. Suomen Motoristit ry:n mielestä bussikaistojen käyttö kaupungeissa olisi yksiselitteisesti sallittava moottoripyörille. Moottoripyörä säästää tilaa monin verroin henkilöautoon verrattuna. Moottoripyörä
on kooltaan vain neljänneksen, jos sitäkään henkilöautosta. Se vie vähemmän tilaa kaistalla sekä jonon mitassa, rinnakkain että pysäköitäessä. Yhden auton parkkiruutuun mahtuu useita moottoripyöriä.
Kaksi moottoripyörää mahtuu myös kaistalle jonoon rinnakkain. Risteyksessä moottoripyörä mahtuu vajaalla kaistalla ohi tarvittaessa. Moottoripyörä vähentää kaupunkiruuhkia sekä ajossa että pysäköinnissä.
Moottoripyörä on turvallisempi, sillä sen selästä näkee muun liikenteen paremmin, ja se kiihtyy nopeammin tavoitenopeuteen hyvän tehopainosuhteen ansiosta ilman revittelyä. Myös taaksepäin vilkaiseminen kaistanvaihdon yhteydessä on helpompaa.
Moottoripyörä on energiatehokas ja useimmiten sen koko elinkaaren päästötaso on alhaisempi kuin auton valmistuksesta käyttöön pienempien materiaalintarpeen ja polttoaineenkulutuksen johdosta.
Suomalaisessa liikenneinfrassa moottoripyöräily on käytännössä jätetty huomioimatta. Moottoripyöräilyn turvallisuutta voitaisiin parantaa paljon – ja samalla sen sopivuutta kaupunki- ja työmatkakäyttööön ottamalla moottoripyörä tasaveroisena liikennenmuotona mukaan suunnitteluun ja huomioimalla sen erityistarpeet.
Voimassaolevan tieliikennelain mukaan tienpitäjä voi jo nyt osoittaa lisäkilvellä linja-autokaistan myös moottoripyörien käyttöön.

Uusin numero