Moottoripyöräilyn turvallisuus parantunut merkittävästi 2000-luvulla

Motoristien kuolonkolarit ovat usein otsikoissa ja niiden määristä puhutaan usein tunteella, harvoin tiedon varassa. Moottoripyöräilijöiden kuolonkolareiden määrä vaihtelee vuosittain suhteellisesti paljon, koska niiden määrä on, onneksi, melko pieni. Yksittäistä vuotta katsomalla on mahdoton nähdä turvallisuuden kehitystä.

Tilastokeskus julkaisee tieliikenneonnettomuustilaston kerran kuukaudessa ja katsauksen vuosittain. Sen perusteella on mahdollista tutkia, miten moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuus on kehittynyt 2000-luvulla. Suomen Motoristit ry, SMOTO, on julkaissut ensimmäisen tilastokatsauksensa aiheesta. Vuotta 2019 on vielä jäljellä, mutta moottoripyöräkausi on ohi, ja tilastoihin tulee vain pieniä muutoksia loppuvuonna. SMOTO julkaisee vuoden 2019 lopullisen tilaston vuodenvaihteen jälkeen, kun Tilastokeskuksen ja Traficomin tiedot varmistuvat.

Onnettomuuksissa kuolleiden määrä on vuosittain vaihdellut välillä 10-33. Tilastoissa näkyy nouseva trendi vuosien 2000-2008 välillä ja laskeva välillä 2008-2019. Vuodet 2006-2008 olivat moottoripyörien rekisteröinnin huippuaikoja. 

Kun suhteutetaan onnettomuuksissa kuolleiden määrä rekisterissä olevien moottoripyörien määrään, trendi on selkeästi laskeva koko 2000-luvun. Loukkaantuneiden määrässä trendi on samankaltainen, mutta lineaarisempi suuremmasta määrästä johtuen. Suhteutettuna moottoripyörien määrään moottoripyöräilijöiden kuolonkolarit ovat vähentyneet 2000-luvulla n. 60 % ja loukkaantumiset n. 70 %. Turvallisuus on siis parantunut merkittävästi.

Rekisteröityjen määrän sijaan vielä parempi tapa olisi suhteuttaa onnettomuuksien määrä moottoripyörien liikennesuoritteeseen, eli ajettujen kilometrien summaan, koska se kertoo parhaiten moottoripyöräilyn riskitasosta. Valitettavasti liikennesuoritetta ei ole luotettavasti saatavilla, koska moottoripyörien ajomäärästä ei ole olemassa tilastoja. 

Mahdolliset muut vertailuluvut ovat rekisterissä ja liikennekäytössä olevien moottoripyörien määrä sekä niiden liikennevakuutuksen vakuutusvuodet. Liikennekäytössä olevien tilasto ei kerro totuutta ennen vuotta 2016, koska moottoripyörien liikennekäytöstä poisto tuli mahdolliseksi vasta liikennevakuutuslain muutosten myötä. 

Liikennevakuutuksen vakuutusvuosien määrä noudattelee melko tarkkaan samaa kuviota kuin rekisterissä olevien moottoripyörien määrä. Siksi vertailuluvuksi on valittu rekisterissä olevien moottoripyörien määrä.

Moottoripyörien määrä on yli nelinkertaistunut vuodesta 1995.
Pitkään jatkuneen laskun jälkeen uusien moottoripyörien rekisteröinnit ovat kääntyneet kasvuun.
Tieliikenteessä loukkaantuneiden moottoripyöräilijöiden määrän trendi on 2000-luvulla ollut selvästi laskeva.
Tieliikenteessä kuolleiden moottoripyöräilijöiden määrä vaihtelee osin tapausten pienestä määrästä johtuen vuosittain suhteellisen voimakkaasti, mutta trendi on laskeva.

Uusin numero