Moottoriliitto kysyy kehitysehdotuksia

SML:n nettisivuille avatun kehityskyselyn kautta on mahdollista antaa omalla nimellään tai nimettömänä toiminnan kehitysehdotuksia sekä palautetta vallitsevasta tilanteesta. Tavoitteena on ensisijaisesti saada pohjatietoa siitä, minkälainen SML:n toiminta ja toimenpiteet tukevat ja kehittävät parhaiten jäsenten toimintaa.

Kehitystyön eteenpäin vieminen tarvitsee tuekseen jäsenistön näkemyksiä ja ajatuksia, joten nyt on mahdollisuus antaa oma panos toiminnan kehittämiseksi. Tutkimukseen voivat vastata kerhon vastuuhenkilöt sekä yksittäiset harrastajat.

Kyselylomake löytyy oheisesta linkistä tai Moottoriliiton verkkosivuilta kohdasta jäsenille/ SML:n tutkimukset ja kyselyt.

Uusin numero