Moottoriliitto julkisti valmennuksen kehittämiskyselyn tulokset

Kehittämiskyselyn tarkoituksena oli kerätä mielipiteitä ja tietoa tämän hetken valmennustoiminnasta.

– Tulevan valmennustoiminnan suunnitteluun haluttiin myös kuljettajien, huoltajien, kerhotoimijoiden ja muiden lajeista kiinnostuneiden näkemyksiä, jotta SML:n valmennustoiminta tarjoaisi mahdollisimman kattavasti palveluja jäsenistön tarpeiden mukaisesti. Kyselyn avulla saatiin myös tietoa tämän hetken toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista, kertoo valmennuspäällikkö Tomi Konttinen.

Kyselyyn vastasi 102 henkilöä. Osaan kysymyksistä sai vastata useamman vaihtoehdon ja osaan kysymyksistä eivät kaikki vastanneet, joten vastausten määrät eivät aina ole yhteenlaskettuna vastaajien määrä.

Vastaajien ikä- ja lajijakauma sekä rooli toiminnassa ovat hyvin samansuuntaisia kuin käytännössä havaittu aktiivisuus valmennustoiminnassa. Lajien koko sekä harrastajien määrä eri tasoilla suhteutettuna nousevat aktiivisimmiksi lajeiksi valmennuksen osalta motocross ja enduro.

Kiinnostus osallistua ohjattuihin valmennustapahtumiin on suuri, samoin voidaan sanoa kiinnostuksesta toimia valmentajana. SML:n koulutukset kiinnostavat samassa suhteessa kuin on kiinnostusta toimia valmentajana. Tarjolla oleviin koulutuksiin ja leireihin osallistuminen on jonkin verran vähäisempää kuin niihin kohdistuva kiinnostus.

Moottorikerhojen järjestämä valmennus on vaihtelevaa ja säännöllisesti valmennusta järjestäviä kerhoja on vähän.

SML:n valmennussivuihin on moni tutustunut ja sivut koetaan hyödyllisiksi.

Nuorten valmentaminen sekä kansainväliselle tasolle pyrkivien valmennus koetaan tärkeimmäksi SML:n valmennuksen kohteeksi. Laajemman harrastajakunnan valmennus koetaan sekä kerhojen että SML:n vastuulle.

Kehittyminen koetaan monen tekijän summana, joista oma harjoittelu ja valmennus nousevat lahjakkuuden edelle.

Valmennuksen rahoitusta halutaan ohjata samansuuntaisesti kuin ilmoitettiin SML:n valmennuksen pääkohderyhmäksi. Selvästi vähemmän halutaan rahoitusta ottaa pois mistään kuin haluttaisiin antaa.

– Kyselyn yhteydessä oli myös mahdollisuus ehdottaa leirejä sekä koulutuksia ja antaa palautetta tämän hetkisestä valmennuksesta sekä kehitysehdotuksia tulevaan. Nämä avoimet vastaukset tullaan myös kokoamaan yhteen ja julkaisemaan mahdollisimman pian, toteaa Konttinen.

Kyselyn tulokset löytyvät täältä:
http://www.moottoriliitto.fi/?x37413=832497

Uusin numero