Minimopoissa jälleen turvallisuuspuutteita

Tukes tutki kolme minimopomallia ja yhden 70 cm3-moottorilla varustetun pyörän. Kaikissa tutkituissa pyörissä havaittiin turvallisuuspuutteita. Merkittävimpiä puutteita olivat mopon käyttäjäryhmään nähden liian suuri huippunopeus, riittämättömästi toimiva ja/tai väärin asennettu nopeudenrajoitin, mopon rakenteessa olevat terävät reunat ja kulmat, käytönaikaiselle kosketukselle alttiit kuumat pinnat etenkin moottorin lohkossa ja äänenvaimentimen päässä sekä kaatumisriskin aiheuttava sivuseisontatuki.

Myös mopojen käyttöohjeissa todettiin runsaasti puutteita. Kahdessa tapauksessa Tukes antoi päätöksen myyntikiellosta ja yhdessä tuotteen palautusmenettelystä. Yhdessä tapauksista moposta vastuussa oleva yritys teki vapaaehtoisesti takaisinvedon kuluttajilta.

Minimopojen turvallisuutta on tutkittu aikaisemminkin. Vuonna 2011 Tukes havaitsi turvallisuuspuutteita neljässä viidestä tutkimastaan mopomallista. Tätä ennen mopojen turvallisuuspuutteista varoitettiin vuonna 2006. Viimeisimpien tulosten valossa mopojen turvallisuus ei näytä juuri parantuneen. Tukesin koneturvallisuudesta vastaava
ylitarkastaja Soili Huttunen kehottaa mopoja myyviä yrityksiä kiinnittämään asiaan huomiota.

”Viranomaiset eivät tarkasta ennakkoon minimopojen turvallisuutta. Tuotteiden turvallisuudesta varmistuminen on niiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien lakisääteinen velvollisuus”, Huttunen muistuttaa.

Minimopojen on täytettävä koneita koskevat vaatimukset

Yleisillä teillä käytettäviksi tarkoitettuja mopoja ja moottoripyöriä valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). Tukes puolestaan valvoo nyt tutkittuja, koneiksi luokiteltavia kulkupelejä, kuten minimopoja. Ne ovat pieniä mopoja, joita ei ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön. Tällaisella mopolla saa ajaa vain muulta liikenteeltä suljetulla alueella.

Minimopot on suunniteltava ja rakennettava koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) mukaisesti. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Lisäksi minimopoja koskee yhdenmukaistettu standardi EN 16029. Turvallisuuden lisäksi yritysten on varmistettava, että minimopoissa on CE-merkintä. Jokaisen mopon mukana pitää lisäksi toimittaa suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet ja ohjeiden liitteenä vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Mopon ostajan muistilista

Minimopot mielletään usein halvan hintansa ja pienen kokonsa takia lapsille sopiviksi ajokeiksi. Polttomoottorikäyttöisten mopojen huippunopeus voi kuitenkin olla suuri, minkä vuoksi ne eivät välttämättä sovellu pienempien lasten käyttöön, vaikka muut turvallisuusominaisuudet täyttyisivätkin. Lapset kehittyvät niin kooltaan kuin motorisilta taidoiltaan hyvin vaihtelevasti, joten mopojen käytölle on vaikeaa antaa yksiselitteisiä ikä- tai kokorajoituksia. Vanhempien vastuu korostuu lapselle sopivaa kulkupeliä valittaessa. Toisinaan polkupyörä voi olla mopoa parempi valinta.

Turvallisuus on syytä huomioida jo mopoa valitessa ottamalla selvää mopojen ominaisuuksista. Tukesin teettämien testien perusteella huomiota kannattaa kiinnittää etenkin seuraaviin seikkoihin:

– Selvitä, mikä mopon huippunopeus on. Esimerkiksi 70 km/h kulkeva mopo ei ole turvallinen pienten lasten käsissä.
– Varmista myyjältä, onko mopossa nopeudenrajoitin. Aloittelijoille tarkoitetuissa pienissä mopoissa (sylinteritilavuus enintään 50 cm3, teho enintään 4 kW) on oltava nopeudenrajoitin. Mopo on toimitettava asiakkaalle rajoitin alhaisimmassa arvossaan, joka ei saa ylittää 16 km/h.
– Tarkista, onko mopon kuumat pinnat suojattu käytönaikaiselta kosketukselta. Huomioi erityisesti moottorin lohko, pakoputki sekä äänenvaimentimen pää. Tarkista, ettei bensahana sijaitse liian lähellä moottorin lohkoa.
– Katso, onko mopossa teräviä kulmia ja reunoja, joihin ajaja voi ruhjoutua. Etenkin mopolla kaaduttaessa jälki voi olla pahaa. Huomioi erityisesti pohjapanssarin kulmat ja reunat, pulttien päät, sojottavat vaijerit, takahaarukan takapää, sivuseisontatuki sekä takapyörän aseman säätömekanismi. Hauraisiin ja koviin muoviosiin voi kaatumistilanteessa lohjeta teräviä kulmia.
– Kokeile sivuseisontatuen toiminta. Liian jämäkkä sivuseisontatuki voi alas unohtuessaan aiheuttaa kaatumisen. Tuen muotoilu vaikuttaa myös ruhjoutumisvaaraan.

Tarkista mopon jalkatapit:

o   Katso, että jalkatapit on kiinnitetty mopon runkoon tai rungossa kiinni olevaan komponenttiin. Kokeile kiinnityksen tukevuus.
o   Tarkista, että taittuvat jalkatapit palautuvat kunnolla ajoasentoon.
o   Katso, ettei tapeissa ole ruhjoutumisvaaraa aiheuttavia teräviä kulmia tai reunoja.

Varmista, että mopon mukana toimitetaan asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet. Myös kunnolliset ajovarusteet ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta.
 
Tutkitut tuotteet Tukesin markkinavalvontarekisterissä:

Minimoto (Preeco)
BSE Glanspower Dirt Bike 70cc
X-Pro Firefly Minidirtbike
Nitro Motors Coyote CRX50
 

Uusin numero