Mihin moottoripyöräily muuttuu ja minkälaisilla pyörillä ajetaan 2045? – Vastaa kyselyyn


Suomen Motoristit ry. eli SMOTO teki aiemmin syksyllä tutkimuksen moottoripyörien autoveron tasosta. Ilmeni, että moottoripyörien verotus on erittäin kireää suhteessa niitten kasvihuonepäästöihin (CO2).

Uusien moottoripyörien keskimääräinen autoveron taso vuonna 2019 on kaksinkertainen verrattuna saman päästöluokan henkilöautoihin. Moottoripyörien autovero on säilynyt koskemattomana sitten vuoden 2009. Autojen verotusta on puolestaan pienennetty useaan otteeseen vähäpäästöisiä autoja suosivaksi.

– Moottoripyörien päästötaso on n. 30 % alempi kuin henkilöautoilla, muistuttaa Suomen Motoristit ry:n varapuheenjohtaja Jari Kielinen.

Ilmastopolitiikassa puhaltavat radikaalit tuulet. Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut tavoitteeksi, että Suomen tieliikenne olisi hiiletöntä, CO2-päästöjen suhteen neutraalia, vuonna 2045.

Ministeriön asettama liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on julkaissut väliraportin, jossa on analysoitu eri skenaarioita tavoitteeseen pääsemiseksi. Keinoja ovat mm. biopolttoaineet, sähköajoneuvot, erilaiset palvelumallit, joukkoliikenteen käyttö ja energiatehokkuuden parantaminen.

Vaikka moottoripyöräilyn ajosuorite on pieni muuhun liikenteeseen verrattuna, on selvää, että tavoitteet vaikuttavat tulevaisuudessa myös moottoripyöriin ja moottoripyöräilyyn.

SMOTO pyytää suomalaisia motoristeja vastaamaan sen asettamaan kyselyyn ja kertomaan mihin ja miten haluat moottoripyöräilyn edunvalvontaa kehitettävän? Mihin moottoripyöräily muuttuu päästötavoitteiden kiristyessä? Minkälaisilla moottoripyörillä ajetaan vuonna 2045? Kyselyssä kartoitetaan moottoripyöräilyn nykytilaa, tulevaisuutta ja motoristien näkemyksiä. Kyselyyn voit vastata ja kertoa mielipiteesi asiasta täällä:
http://fi.surveymonkey.com/r/MP-verotus2018

Uusin numero