Metsästäjät ja moottoripyöräilijät yhteistyöhön peurakolarien vähentämiseksi

Peuran, hirven tai poron nähdessään motoristin kannattaa hiljentää aina.

Suomen Motoristit ry. (SMOTO) on huolissaan peuraonnettomuuksien määrästä ja toivoo, että yhteistyössä metsästäjien kanssa onnettomuuksia voidaan vähentää.

SMOTO näkee selväksi parannukseksi sen, että metsästyskausi on aikaistettu alkamaan vahtimalla 1.9. Se toivottavasti kasvattaa peurasaalista alkusyksyllä ja pienentää peurojen määrää ennen loppusyksyn kolarisumaa.

Hirvieläimet liikkuvat eniten syys–joulukuussa. Kun havaitset hirvieläimen, hiljennä vauhtia. Pientareella seisova eläin saattaa hypätä viime tingassa eteen. Mikäli mahdollista, pyri aina väistämään tiellä olevaa eläintä sen takaa. Ajonopeus on syytä pitää maltillisena erityisesti hirvieläinvaara-alueella. Pientareita ja aukeita kannattaa tarkkailla varsinkin hämärän aikaan, muistuttaa Suomen Metsästäjäliitto

Peuroja suositellaan metsästettäväksi erityisesti kolarialttiiden tieosuuksien läheisyydestä. Suomen Motoristit toivoo, että metsästyksestä varoitetaan teiden varsilla näkyvästi ”metsästys käynnissä” -kyltein. Kyltit ovat tehokkaita varoituskeinoja, koska ne nähdessään tienkäyttäjä osaa olla erityisen varovainen.

– Monet eläimet liikkuvat usein ryhmissä, joten vaikka yksi olisi jo mennyt tien yli, muita saattaa olla vielä tulossa. Ja mikäli tien varrella on metsästäjiä tai metsästys käynnissä – kyltti, kannattaa hiljentää vauhtia, neuvoo Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius.

Hirvieläinkolarien vähentämisessä auttavat myös tienpitäjän keinot, kuten varoitusalueet, nopeuden rajoittaminen, tienvarsien raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi sekä riista- aidat suurimmilla teillä.

Suomen Motoristit muistuttaa, että myös moottoripyörän valot kannattaa tarkistaa. Syksyn pimeys haittaa muutenkin hirvieläinten havaitsemista. Vanha ajovalopolttimo voi olla kymmeniä prosentteja heikkotehoisempi kuin uusi. Pienetkin kypärän visiirin naarmut heikentävät näkyvyyttä, joten se kannattaa tarkistaa huolella ja vaihtaa uuteen tarpeen mukaan. Visiiri kannattaa myös pitää puhtaana.

SMOTO toivoo myös, että metsästysseurat ja moottoripyöräkerhot tapaisivat toisiaan paikallistasolla, jolloin molemmin puolisesta paikallistuntemuksesta on hyötyä. Tienkäyttäjät osaavat kertoa riskipaikkoja ja saavat metsästäjiltä viime käden tietoa metsästyksestä.

Teksti: SMOTO/Tiedote

Uusin numero