Liikenteessäkin on säännöt.

Kampanjan viestinä on ”Liikenteessäkin on säännöt. Vähennä vauhtia. Noudata nopeusrajoituksia”. Kampanja on esillä televisiossa, radiossa ja internetissä 26. huhtikuuta alkaen.

Kampanjassa ovat mukana liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenneturva, Poliisi, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto, Liikennevakuutuskeskus, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Taksiliitto ja Linja-autoliitto.

Nopeusrajoitukset ovat käytössä sekä liikenteen turvallisuuden että sujuvuuden lisäämiseksi. Tasaisella nopeudella kulkeva liikenne vähentää ohitustarvetta, helpottaa poikittaisliikenteen sujumista ja edesauttaa tilanteiden ennakointia.

Poliisin vastavalmistuneen selvityksen mukaan viime lokakuussa käyttöön otetut uudet nopeusvalvonnan puuttumisrajat ovat vähentäneet ylinopeuksia maanteillä. Keskinopeudet laskivat marras-joulukuun välillä 1-3 kilometriä tunnissa.

Selvimmin nopeuksien lasku näkyy yli 10 kilometrin ylinopeudella ajaneiden keskuudessa, joiden osuus kuljettajista laski jopa kahdeksan prosenttia. Eniten nopeudet laskivat moottoriteillä ja korkeiden nopeusrajoitusten alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Tiedot perustuvat Liikenneviraston tilastoihin.

– Uusien nopeusvalvonnan puuttumisrajojen ja liikennevalvonnan tehostamisen tarkoituksena ei ollut laskea sakotuskynnystä, vaan huomautusten kautta informoida kuljettajia nopeusrajoitusten noudattamisen tärkeydestä. Selvityksemme tulosten perusteella näyttäisi siltä, että viesti on saavuttanut vastaanottajansa. Kaahaaminen on vähentynyt ja keskinopeudet ovat laskeneet maanteillä, poliisijohtaja Jorma Toivanen Poliisihallituksesta sanoo.

Toivanen muistuttaa, että tehostuneen liikennevalvonnan myötä tulee ilmi myös muita liikennerikoksia, kuten rattijuopumuksia, ajo-oikeudetta ajoa sekä katsastamattomilla ajoneuvoilla ajamista.

Uusin numero