L-luokille uusi tyyppihyväksyntäasetus

Euroopan parlamentin hyväksymien, uusien L-luokkien tyyppihyväksyntäsääntöjen taustalta löytyy pyrkimys turvallisempaan moottoripyöräilyyn. Moottoripyörät ovat yliedustettuina eurooppalaisissa onnettomuustilastoissa, mihin uusilla säädöksillä halutaan vaikuttaa. Tähän pyritään määräämällä ABS-jarrut pakollisiksi yli 125-kuutioisiin moottoripyöriin ja tätä pienempiin yhdistetty jarrujärjestelmä tai ABS vuodesta 2016 alkaen. Vapautuksen tästä saavat määritelmän mukaiset enduro- ja trialmoottoripyörät. L3e-A2 -luokan (alle 35kW) pyöriä ei saa tehdä pyöristä, joiden alkuperäinen teho on yli kaksinkertainen tehorajaan nähden. Rajoitetun tehon kalusto on varustettava virittämisen estävillä järjestelyillä. Toisaalta jäsenmaat eivät enää saa rajoittaa moottoripyörien maksimitehoa 74 kilowattiin. Päästöosastolla uusiin moottoripyöriin päästötasoksi tulee Euro 4 vuodesta 2016 alkaen ja Euro 5 vuodesta 2020 alkaen. Päästötason on pysyttävä sallituissa rajoissa 35 000 kilometrin ajan. Mopoihin vastaavat aikarajat ovat 2017 ja 2020. Moottoripyöriin tulee moottorin oikean toiminnan valvomisen mahdollistava OBD-järjestelmä pakolliseksi. Markkinavalvonnan osalta asetus määrää, että jatkossa myynnissä saa olla ainoastaan EU-tyyppihyväksyttyjä tai kansallisesti hyväksyttyjä tai muuten vaatimukset täyttäviä ajoneuvoja, komponentteja sekä tarvikkeita, mikä ei voi olla vaikuttamatta esimerkiksi varaosahintoihin. Piensarja- ja yksittäishyväksynnät jätetään kansalliseen päätäntävaltaan, mikä ilahduttanee kotimaisiakin rakentelijoita ainakin teoriassa. Kansallinen hyväksyntä ei luonnollisesti takaa hyväksyntää toisessa EU-maassa. Asetuksen mukaan moottoripyörävalmistajien on sallittava pääsy ajoneuvoa koskeviin teknisiin asiakirjoihin ja manuaaleihin. Asetus hyväksyttiin murskalukemin, 677 paikalla olleesta MEPistä 643 äänesti asetuksen puolesta.

Uusin numero